Velká Jesenice
(Großjesnitz)

Obec leží jihozápadně od Náchoda.

Kříž č. 1 (0097) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
105 40 10
Na kříži jsou dvě rovnoběžné úsečky. Dříve byla partná rytina kladiva.

Literatura: Hradecký kraj - Ročník VI. 1909, Číslo 3.-4., str. 99
                 Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu Náchodském, Praha 1910
                 Dreyhausen - 305

Hradecký kraj - ... Tak v obci Velké Jesenici stojí při silnici kříž, který sem byl kdysi při stavbě silnice z polí přesazen a jiného právě takového užito na můstek. Oba tyto kříže nesou znamení mlatu na dlouhé násadce navléknutého. Stejné znamení vede nás k témuž úsudku o ohraničení pozemku jako kříže dříve uvedené u Chlístova a Střezoměřic.
Soupis památek - Ve vsi u silnice KŘÍŽ, z polí sem převezený, druhý podobný slouží za můstek. Oba mají vyrytý mlat na přední straně. (Hradecký kraj VI., 100, obr. 2.)
Dreyhausen - 305 - Großjesnitz: Zwei Steinkreuze.
I.: An der Dorfstraße.
II.: Dient als Steg über den Bach.
An beiden Steinkreuzen auf der Vorderseite ein ausgemeißelter Streithammer.
Siehe: Z. Wirth, Der politische Bezirk Nachod. S. 25. In: Topographie der historischen und Kunstdenkmale in Königreiche Böhmen. XXXVI. Band.

5.8.2002 - FS
  
5.11.2005 - JB
 

Kříž č. 2 (1636) sloužil jako lávka přes potok.
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
_ _ _

Literatura: Hradecký kraj - Ročník VI. 1909, Číslo 3.-4., str. 99
                 Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu Náchodském, Praha 1910
                 Dreyhausen - 305

Hradecký kraj - ... Tak v obci Velké Jesenici stojí při silnici kříž, který sem byl kdysi při stavbě silnice z polí přesazen a jiného právě takového užito na můstek. Oba tyto kříže nesou znamení mlatu na dlouhé násadce navléknutého. Stejné znamení vede nás k témuž úsudku o ohraničení pozemku jako kříže dříve uvedené u Chlístova a Střezoměřic.
Soupis památek - Ve vsi u silnice KŘÍŽ, z polí sem převezený, druhý podobný slouží za můstek. Oba mají vyrytý mlat na přední straně. (Hradecký kraj VI., 100, obr. 2.)
Dreyhausen - 305 - Großjesnitz: Zwei Steinkreuze.
I.: An der Dorfstraße.
II.: Dient als Steg über den Bach.
An beiden Steinkreuzen auf der Vorderseite ein ausgemeißelter Streithammer.
Siehe: Z. Wirth, Der politische Bezirk Nachod. S. 25. In: Topographie der historischen und Kunstdenkmale in Königreiche Böhmen. XXXVI. Band.

Kříž č. 3 (15022) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
_ _ _
Na kameni je reliéf kříže. Pravděpodobně se jedná o starý náhrobní kámen.

5.8.2020 - Fotografie zaslala paní Gabriela Bártová
   

Zpět