Pěkov
(Piekau)

Obec leží severně od Náchoda při silnici č. 303 z Police nad Metují do Broumova.

Kříž č. 1 (0101) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
125 73 24
NPÚ - katalogové číslo: 1000158751, číslo ÚSKP: 46256/6-1835

Literatura: Dreyhausen - 57, foto - 11
                Boh. Palma - 1930 - 1

Palma - 1 - První kříž v Pěkově (obr. 1) stojí za obcí při levé straně silnice směrem k Honům. Vodorvoná ramena jsou šikmo stesána, hořejší rameno zakončeno střechovitě. Je prý pod ním pochován první pruský vojín, padlý v místní potyčce r. 1866. (Rozměry: výška 80 cm, šířka 66 cm, tlouštka 23 cm.) Nápisů ani rytin není na něm znáti.
Dreyhausen - 57 - Piekau: Bei der Straße nach Braunau in einer Wiese, gegenüber vom Haus Nr. 133.
"Soll aus dem preußisch-österreichischen Krieg (1866) stammen."

Palma 1930                   Dreyhausen 1940
 
15.6.1998-JB
 
3.11.2002-JB
  

Kříž č. 2 (0203) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
133 98 20
NPÚ - katalogové číslo: 1000146084, číslo ÚSKP: 34368/6-1834
Na kříži jsou rytiny dvou mečů a neurčitého předmětu.

Literatura: Dreyhausen - 56, foto - 10
                Boh. Palma - 1930 - 2

Palma - 2 - Druhý kříž v Pěkově je zpola zazděn ve výklenku zahradní terasy bývalé pěkovské školy, vlevo od silnice, blízko školy. (Obr. 2) Hořejší rameno je poněkud uraženo. Nápisu není, jen lze poznati stopy vyrytého kříže. Na místě kříže je pochován prý český vojín, padlý zde r. 1866. Zdá se však, že kříž byl na toto místo přenesen odjinud. (Rozměry: výška 115 cm, šířka 95 cm, tlouštka 12 cm.)
Dreyhausen - 56 - Piekau: In die Gartenmauer des zu dem Hause Nr. 20 gehörigen Gartens eingefügt. Kreiszeichnung.
"Soll aus dem preußisch-österreichischen Krieg stammen."

Palma 1930                                     Dreyhausen 1940
 
3.11.2002-JB
  

Zpět