Machovská Lhota

Obec leží severovýchodně od Náchoda při státní hranici.

Kříž (2568) stál při vozové cestě z Dynterova statku.
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
80 42 16
NPÚ - katalogové číslo: 1000157794, číslo ÚSKP: 45355/6-1792

Literatura: Boh. Palma - 1930 - 5

Palma - 5 - Při vozové cestě z Dynterova statku ve Lhotě u Machova stojí na vyvýšeném místě kříž. (Obr. 5). Celé levé rameno je uraženo. Zbylá ramena jsou klínovitě stesána. Je ze všech pěti křížů nejuměleji tesán, ale nejméně zachován. Z bývalého nápisu na líci jen rok 1700 je zřetelný. (J. Zídka ve IV. roč. Kladského pomezí čte nápis: "Tomáš Persík ... spad s třešně ... zabil se ... 1700") (Rozměry: výška 80 cm, šířka býv. 80cm, nyní bez levého ramena 42 cm, tlouštka 16 cm.)

Palma 1930

Zpět