Česká Metuje
(Böhm. Matha)

Obec leží severně od Náchoda, západně od Police nad Metují.

Kříž (0105) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
101 120 37
NPÚ - katalogové číslo: 1000131078, číslo ÚSKP: 20259/6-1568
Na jedné straně je rytina sekyry a postavy, na druhé straně je nápis "
ZDE TELO ODNATO ZEMIJ ANNO MCCCCCI 10 LEDA ELIAS JAN SYN ZA ZAPLATU JI DATA ODPOCIJE V POKOJI".

Literatura: Dreyhausen - 55, foto - 8, 9
                Boh. Palma - 1930 - 4

Palma - 4 - Nejmohutnější a nejpěknější kříž stojí při silnici u České Metuje (obr. 4.) Četné stopy vrytého nápisu jsou nečitelny. Na rubu jsou stopy jakési rytiny. J. Zídka ve IV. roč. Kladského pomezí uvádí, že na rubu je viděti člověka s napřaženou sekyrou a na líci čte kuse nápis: "Tělo odňato zemi anno MCCCCCI (1501,) 10. leda. Eliáš Jan syn - za zaplatu ji data odpočie..." Lidová verse praví, že kříž kryje hrob švédského vojína z války třicetileté. (Rozměry: výška 110 cm, šířka 110 cm, tlouštka 35 cm.)
Dreyhausen - 55 - Böhm.-Matha: An der Straße nach Politz vor dem Ortseingang von Böhm.-Matha.
Inschrift: "ZDE TĚLO ODŇATO ZEMIJ ANNO MCCCCCI 10. LEDNA ELIAS JAN SYN ZA ZAPLATU JI DATA ODPOČIE."
Rückseite: Gestalt, die mit ausgestrecker Hand vor einem nachgelaufenen Beil davonläuft.
"Wurde als Sühne für einen begangenen Mord aufgestellt."
"Soll das Grab eines schwedischen Soldaten aus dem Dreißigjährigen Krieg bezeichnen."

Palma 1930                                      Dreyhausen 1940
  
15.6.1998 - JB
 
20.4.2008 - JB
 

Zpět