Bezděkov
(Bösig)

Obec leží severně od Náchoda.

Kříž (0106) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
75 70 21
NPÚ - katalogové číslo: 1000141904, číslo ÚSKP: 30457/6-1497
Podle místní tradice označuje hrob z napoleonských válek nebo místo pohřbu pruského vyzvědače z roku 1866. Z typologického srovnání a stupně eroze však vyplývá, že je starší.

Literatura - Boh. Palma - 1930 - 3

Palma - 3 - Nerovnoramenný metodějský kříž v Bezděkově (obr. 3) stojí v zahradě nedaleko hostince p. Linharta, asi 8 m od silnice. Označuje prý místo, kde byl zahrabán r. 1866 rakouský důstojník-vyzvědač. Vloudil prý se v přestrojení do pruského vojska, byl při přehlídce poznán a zastřelen na místě. Zpráva je jistě nevěrohodná a žádným nápisem na kříži nedoložená.
(Rozměry: výška 125 cm, šířka 70 cm, tlouštka 22 cm.)

Palma 1930

3.11.2002-JB
   

Zpět