Souš
(Tschausch)

Obec leží severně od Mostu.

Kříž (1221) stál u trati Chomutov-Teplice.
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
70 49 _
Po válce nebyl nalezen.

Literatura: Dreyhausen - 65
                V. Kučera - O starobylých křížích - t. zv. cyrilometodějských - na Mostecku, Věstník spolku Podkrušnohorského musea v Mostě, ročník IV.-V., 1932-3
                Weichel - Alte Steinkreuze in Sachsen.Mitteilungen des Vereins für Sächsische Volkskunde 1899, Band 1 (1897/99), Nr.11, S. 2–6
                Wilhelm - EZ 1903 - 10

Wilhelm - EZ 1903 - 10 - Tsausch, in der Nähe des Annaschachtes, ziemlich nahe der Aussig-Teplitzer Eisenbahn. Dieses Kreuz wird, wie jenes zwischen Brüx und Ropitz (s. "Erzgebirgs-Zeitung" 1899, S. 224 unter 16), mit der hier stattgehabten Hussitenschlacht am Tage des Maria-Schneefestes 5. August 1421 in Verbindung gebracht.
Kučera 1932 - ... Bývaly zde ještě dva podobné kříže. Z nich soušský, o němž se ví toliko, že stával při polní cestě, odbočující z chomutovské silnice za lihovar, zničen docela, takže nevíme ani nic o jeho tvaru.
Dreyhausen - 65 - Tsausch: In der Nähe des Annaschachtes, nahe der Teplitz-Komotauer Bahnstrecke.
"Soll anläßlich der Hussitenschlacht im Jahre 1421 errichtet worden sein."
Siehe: Wilhelm, a. o. O. S. 58.

Wilhelm 1903                     Weichel 1899
 

Zpět