Patokryje
(Pattogrö)

Obec leží východně od Mostu.

Kříž (0350) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
114 40 25
Na kříži je rytina kalichu s hostií.

Literatura: Dreyhausen - 86
                V. Kučera - O starobylých křížích - t. zv. cyrilometodějských - na Mostecku, Věstník spolku Podkrušnohorského musea v Mostě, ročník IV.-V., 1932-3
                Šrámek - 2, 14844
                Wilhelm - EZ 1906 - 8

Wilhelm - EZ 1906 - 8. Pattogrö (bei Obernitz) am östlichen Ortsausgange, dessen Beschreibung und Skizze ich Herrn Kornmüller aus Brüx danke.
Šrámek - 2. Na východním konci obce Patokryje (u Mostu) vlevo u silnice.
Dreyhausen - 86 - Patogrö: Am östlichen Ortsausgang. Siehe: Wilhelm, Erzgebirgszeitung, XXVII. Jahrgang, Sonderabdruck, S. 8.

Wilhelm 1906  Šrámek 1923            Šrámek 1926
  
2.5.2003 - JB
   
30.4.2009 - JB
   

Zpět