Mariánské Radčice

Obec leží severně od Mostu.

30.4.2008 - JB

Kříže sem byly převezeny v 80. letech 20. stol. z Albrechtic (Ulbersdorf), které ustoupily těžební činnosti.
Kříže stály v Albrechticích u cesty do Horního Jiřetína - Černic, odkud byly po roce 1945 přemístěny na protější stranu silnice do Komořan.
Ke křížům se vztahuje pověst o souboji dvou ruských důstojníků.

Kříž č. 1 (0893) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
79 48 21
Na kříži je rytina nože a důlek.

Literatura: Dreuhausen - 242
                J. Foitschek - Albrechtické kříže, KKM, 1967, č. 10, str. 26-27
                Schellberger - str. 18/5
                Wilhelm - EZ 1906 - 9 (bez vyobrazení)

Wilhelm - EZ 1906 - 9. Ulbersdorf, eines von den zwei alten Steinkreuzen, die hier rechts am östlichen Ortsausgange je zur Seite einer Denksäule stehen. Das zweite ist besser erhalten, als das hier verzeichnete. (Die Kenntnis dieser beiden Steine nebst den Skizzen danke ich dem Maschinentechniker Herrn A. Goldammer in Brüx).
Schellberger - ...Von jugend auf war mir der Name Schwedenkreuz gelänsig, weil gegenüber meinem Geburtshause in Ulbersdorf gleich 2 solche Kreuze stehen, unter denen Offiziere oder einfache Soldaten in einem Kriege der Vorzeit ihre Ruhestätte gefunden haben sollten. ...
Dreyhausen - 242 - Albersdorf: Zwei Steinkreuze auf Gemeindegrund.
"Hier sollen Offiziere oder Soldaten aus einem Kriege begraben sein."
Siehe: Schellberger, a. a. O. 2. Band, 6. Heft 1931. S. 18

30.4.2008 - JB
   

Kříž č. 2 (0894) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
66 33 23
Kříži chybí ramena. Poškození je staršího data, neboť celý povrch kříže je stejnoměrně zvětrán.

Literatura: Dreuhausen - 242
                J. Foitschek - Albrechtické kříže, KKM, 1967, č. 10, str. 26-27
                Schellberger - str. 18/5
                Wilhelm - EZ 1906 - 9

Wilhelm - EZ 1906 - 9. Ulbersdorf, eines von den zwei alten Steinkreuzen, die hier rechts am östlichen Ortsausgange je zur Seite einer Denksäule stehen. Das zweite ist besser erhalten, als das hier verzeichnete. (Die Kenntnis dieser beiden Steine nebst den Skizzen danke ich dem Maschinentechniker Herrn A. Goldammer in Brüx).
Schellberger - ...Von jugend auf war mir der Name Schwedenkreuz gelänsig, weil gegenüber meinem Geburtshause in Ulbersdorf gleich 2 solche Kreuze stehen, unter denen Offiziere oder einfache Soldaten in einem Kriege der Vorzeit ihre Ruhestätte gefunden haben sollten. ...
Dreyhausen - 242 - Albersdorf: Zwei Steinkreuze auf Gemeindegrund.
"Hier sollen Offiziere oder Soldaten aus einem Kriege begraben sein."
Siehe: Schellberger, a. a. O. 2. Band, 6. Heft 1931. S. 18

Wilhelm 1906                       Schellberger 1929
 
30.4.2008 - JB
  

Zpět