Debř

Obec leží severozápadně od Mladé Boleslavi.

Kříž (2513) stál na pláni Radouč naproti zřícenině Michalovice.
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
_ _ _

Literatura: Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu Mladoboleslavském, Praha 1905, str. 293

Pískovcový POMNÍK v Radouči. Na pláni proti památným zříceninám Michalovickým stával pískovcový kíž, od hraběnky Mirbachové postavený vojínům za války sedmileté zde padlým a pochovaným. Po jeho stranách vypínaly se dva topoly, jimiž poloha Radouče z daleka se označovala. Ještě l.1866 stával tam pomník s rameny trojlistými, na němž se četl nápis po jedné straně český, po druhé německý. (Viz níže.)
Kříž tento jest do země zahrabán, z písmen jest čitelno: NA PAMATCV ZDE OD ROCV 1759. Na místě něho péčí okrašlovacího spolku v Debři l.1883 postaven pomník nový, hranolový
s krycími deskami, na nějž položen věnec vavřínový a přilba prací H. Maurmanna.

Zpět