Ležky

Obec leží jihozápadně od Loun, při silnici E48 z Prahy do Karlových Varů.

Kámen (0542) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
128 68 26
Na kameni je reliéf berličkového kříže.

Literatura: Dreyhausen - 139, 355
                  Souhrada - Sborník Velehradský 1881
                  Šrámek - 182, 38960
                  Wilhelm - ZFÖVK 1899 - 13
                  Wilhelm - EZ 1899 - 13
                  Wilhelm - Alte Wegkreuze im Podersam-Luditzer Bezirke, Podersam-Luditzer Nachrichten, 8.11.1901 - 27

Souhrada J. ... Po dlouhém vyptávání dozvím se konečně, že podobný "Monument" (jak zdejší Němci kříže ty jmenují) nalézá se v osadě Malměřické (n. Alberitz) u obce Lešky (něm. Leschkau). Navštívil jsem místo to a byl nálezem radostně překvapen. Kříž Malměřický podoben jest dle zevnějšku, (velikosti, tvaru i výše) úplně Stebenskému, zdá se, že táž ruka, která robila kříž Stebenský, utvořila i tento. Stojí v poli blíž silnice Karlovarské, jest z přepevné žuly a celý útvar, hrubá - prapodivná práce, prozrazuje pravěk. Jako Stebenský i tento obrácen jest plochami k východu a západu, jen že východní strana jest k zemi poněkud nakloněna. Na západní straně (ploše), která vysazena jest vší přírodní nehodě, nenalezl jsem nižádného odznaku; věk dlouhý, skoro tisíciletý, setřel tu všecka znamení, účinkovaly zde: déšť, vedro, vyvětrání. Za to na východní (nakloněné) straně, která více kryta jest před nehodami živelními, shledal jsem dobře dosud naznačený kříž. Jest vypouklý, v žule vytesán a liší se od Stebenského tím, že zaujímá celou plochu kříže. Kříž tento stojí severně od Stebna ve vzdálenosti 1 hodiny v rozkošném údolí a přece na návrší nad vesnicí Lešky.
Wilhelm - EZ 1899 - 13. Stein 13 steht in westlicher Richtung von 12, 2 1/2 Kilometer von diesem entfernt, nach Osten gerichtet, bei dem Dorfe Alberitz, an einem nach Leschkau führenden Wege und - wie 12 - ebenfalls aus dem in der Gegend vorkommenden grobkörnigen Sandsteine gearbeitet. Es ist 135 cm hoch, 95 cm breit und 27 cm dick. - Näheres über die drei Steine 11, 12 und 13 haben wir bereits in der Einleitung mitgetheilt.
Wilhelm - PLN 1901 - 27. In westlicher Richtung von hier, links am Wege von der Reichstraße nach Leschkau hinein, liegt ein 185 Centimeter hoher Kreuzstein, mit abgerundeten Armen und Kopf, mit einer dolchförmigen Eingrabung auf der (nur sichtbaren) Oberseite.
Šrámek - 182. Jižně obce Ležky vpravo asi 10 m od silnice, která ústí na státní silnici. Dříve stál asi o 5 m dále v poli a stočen křížem k obci Ležkám. Pan Jar. Tropřel, bývalý noční hlídač v Ležkách, postavil poražený kříž na nynější místo.
Dreyhausen - 139. Alberitz: Bei Alberitz an dem nach Leschkau führenden Wege. Siehe: Wilhelm, Erzgebirgszeitung 1899, S. 233.
Dreyhausen - 355. Alberitz: Am Weg nach Leschkau. Siehe: Wilhelm, ZföVk., 1899, S. 202, Nr. 13.

Souhrada                                Wilhelm 1899           Šrámek 1945
   
21.7.1997 - FS
 
11.7.2004 - JB
  
4.12.2008 - JB
  

Zpět