Prosmyky
(Prosmik)

Obec leží jihozápadnì od Litomìøic na levém bøehu Labe.

Kámen (2274) stál u obce.
Výška (cm) Šíøka (cm) Tlouška (cm)
_ _ _
Dreirussenstein.
Podstavec železného køíže se tøemi køížky a nápisem: ANNO DOMINI 1694 a ANNO 1792.

Literatura: J. Kern - Die Sagen des Leitmeritzer Gaues, Reichenberg 1922
J. Kern - Vergessene Steinkreuze - MNEC 1924

Die Sagen des Leitmeritzer Gaues - Der Dreirussenstein bei Prosmik. Vor dem Dorfe Prosmik steht an der Straße der Dreirussenstein. Von dem heißt es, daß unter ihm drei russische Generäle begraben liegen sollen. 69)
69) 1887 nötigte der Straßenbau zur Verlegung des Steines, der drei Kreuze und die Jahreszahl 1694 trägt. Dabei fand man unter ihm tatsächlich drei wohlerhaltene Skelette.
Vergessene Steinkreuze - In den Kreis der Kreuzsteine gohört seiner Überlieferung nach auch der Dreirussenstein bei Prosmik, obzwar er die übliche Form der neuzeitigen Straßenkreuze zeigt. Auf dem ein gußeisernes Kreuz tragenden quadratsäuligen Sockel sind nebeneinander drei Kreuze eingehauen, darunter lieft man ANNO DOMINI 1694 und ANNO 1792 (siehe mein Sagenbuch S. 110 und Anm. 69). Man fand unter ihm szt. tatsächlich drei Skelette.

Zpìt