Přistoupim

Obec leží severozápadně od Kolína, jihovýchodně od Českého Brodu.

Kámen (2655) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
58 66 39
Na kameni by měl být reliéf maltézského kříže, na zadní straně by měla být sekera širočina a úhelnice.

Literatura: Zápis ve farní kronice z 50. let 19. století

„Podle cesty nalevo okolo obce Přistoupim do Brodu vedoucí stojí veliký kámen, nad ním prý stál hruškový strom a pověst jde, že starý jakýsi muž z tohoto stromu spadnuv, zabil se. Na památku toho byl prý tento kámen postaven. V roce 1854 byl tento kámen u mé přítomnosti vyzdvižen, hluboko pod ním hledáno, ale docela nic nenalezeno. Z přední strany je na něm vytesaný tak zvaný maltézský kříž, vzadu se nachází tesařský znak, širočina totiž a úhelnice, z čehož se soudí, že onen se stromu spadlý muž byl řemesla tesařského.“
K tomuto textu je později připsáno jinou rukou: „Pravdě podobné jest, že ten kámen jest starý mezník. V jedné listině při odprodeji protějšího pole panského mluví se o meznících knížecích, ku kterým ono pole dosahovalo.“

25.10.2020 - Fotografie zaslal pan Michal Streubel
  

Zpět