Kolinec

Obec leží jihovýchodně od Klatov při silnici č. 187.

Kámen (0261) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
91 67 20
NPÚ - katalogové číslo: 1000156540, číslo ÚSKP: 44187/4-4302
Na kameni je reliéf lotrinského kříže.

Literatura: Šrámek - 201, 39074

Šrámek - 201. Asi 1 km severozáp. Kolince po pravé straně silnice vpravo, vedle posledního ze šesti topolů v řadě podél silnice stojících.
Dle jedné domněnky prý má kříž pocházet z let kolem 900, tedy z prvního úsvitu doby křesťanské v Čechách.
Dle jiných vyprávění a těch je více, prý zde měli býti pohřbeni nějací zahynulí havíři. Na otázku jací havíři, lidé obyčejně odpovídají, že ti, kteří před dávnými časy zde kopali na šachtách uhlí!!?? (Nevím, zdali vůbec v tomto kraji bylo někdy dobýváno uhlí. Snad spíše bylo by možné, že v kraji bylo kutáno při hledání různých rud).
Jiní zase vyprávějí o nějakých zde pohřbených vojácích.
Křížek stál prý dříve dále v louce směrem východním k vrchu Vidhošti, ale při rozdělování pastvin, aby prý někomu nepřekážel, byl některým pachtýřem na nynější místo zasazen.

Šrámek 1945

26.7.2003 - JB
 
5.11.2011 - JB
 

Zpět