Jesení

Obec leží jižně od Klatov při silnici č. 27.

Kámen (2216) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
87 42 23
Na kameni je rytina kříže a pušky.
Původně stával na návsi v obci Staré Hory okres Jihlava.
Kámen byl nalezen na statku v Jihlavě (Na Dolech 14) pod hromadou uhlí.

Literatura: Fritz - 63
                Z. Jaroš - Pamětní kameny na Jihlavsku - Z33

Fritz - 63. U Jihlavy, ve Staré Hoře na návsi stojí poněkud nakloněný kamokříž, 75 cm vysoký, 41 cm široký a 23 cm tlustý, na přední ploše čistě otesaný, na ostatních stranách jen hrubě otlučený, lišejníky porostlý, ale dosti ještě zachovaný. Na této ploše se nachází latinský kříž prohlubenými konturami v stejných rozměrech nakreslenými. Ramena na jeho hořejších končinách jsou mírně šířena, na levém poli dolního ramene jest naznačen jakýsi kůl, dole poněkud tlustší. Dolní rameno má pravou hranu uraženou.

5.11.2011 - JB
   

Zpět