Skůry

Obec leží severně od Kladna, při silnici z Velvar do Zlonic.

Kámen (1361) je zazděn do hřbitovní zdi po levé straně silnice do Velvar.
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
70 160 ?
Na kameni jsou rytiny řeckého kříže a pravděpodobně slunečního kotouče.

10.8.1996 - FS
 
1.5.2006 - JB
   

Zpět