Počerny
(Putschirn)

Obec leží západně od Karlových Varů.

Kříž č. 1 (1039) stál u cesty dříve nazývané Kirchsteig nedaleko šachty Rudolf.
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
_ _ _

Literatura: E. Schneider - Mord und Sühnkreuze - Unsere Heimat 10, Mai 1925, str.79

Kříž č. 2 (1040) stál u u polní cesty, která vede kolem dnešního karlovarského vysílače do Staré Role, na místě zvaném Steinernen Ruh.
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
_ _ _
Na kříži byl reliéf kříže.

Literatura: E. Schneider - Mord und Sühnkreuze - Unsere Heimat 10, Mai 1925, str.79
                Obecní kronika

Zpět