Staré Hobzí
(Althart)

Obec leží jihovýchodně od Jindřichova Hradce, východně od Slavonic při silnici č. 152.
 
                      č.2          č.1        č.3

7.10.2007 - Miroslav Dvořák

Kámen č. 1 (0183) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
104 59 19
NPÚ - katalogové číslo: 1147803613, číslo ÚSKP: 85407/3-2207
Na kameni je reliéf golgotského kříže a dva hroty.
Kámen měl stál na místě, kde byl v roce 1805 zabit francouzský důstojník.
Kámen stál u silnice od Dačic proti novému hřbitovu. Na současné místo jej přenesl v 70. letech 20. stol. pan Bouda.

Literatura: Fritz - 92
                Přikryl 1907 - str. 168, obr. 67
                J. F. Svoboda - Památné kameny na moravském Horácku - Věstník Československého zemědělského musea, Praha 1937, str. 74, 75

Fritz - 92. U hřbitovu v Hobzí stojí kámen 90 cm vysoký a 70 cm široký. Přední jeho plocha, bedlivě otesána, ukazuje latinský pravoúhlový, poněkud vystouplý kříž bez ozdob a znaků, v těch samých rozměrech. Celý levý okraj a končina levého ramene utrpěly mnoho poruchy.
J. F. Svoboda - str. 74 -  Na S je ve St. Hobzí před hřbitovem kámen, který má v orámování vytvořeném lomeným obloukem zhruba vytesaný menší kříž [Přikryl II. obr. 67 na str. 168].
J. F. Svoboda - str. 75 -  Také u St, Hobzí [S] nedaleko obce v blízkosti továrny ční ze země kámen, na němž je vyryt kříž a po jeho stranách dvě dvojice šípů 62.
Pozn. 62 - Padl prý tam švédský důstojník při obléhání zámku. Zámek sám prý stával asi 200 kroků od nynějšího, kde znatelné vyvýšeniny jsou nazývány švédskými šancemi. VS str. 120 a 135. Snad i střely by mohly býti znamením heraldickým.

Přikryl 1907

Fotografie pochází z archivu muzea v Aši - 1957

20.7.2002 - JB
   
2003 - Eva a Miroslav Svobodovi

7.10.2007 - Miroslav Dvořák

Kámen č. 2 (0184) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
92 40 17
Na kameni je reliéf kříže.
Původně kámen stál při lesní odbočce ze silnice na Slavonice, asi 2 km západně od obce. Na současné místo jej přenesl v 70. letech 20. stol. pan Bouda.

Literatura: Přikryl 1907 - str. 169, obr. 68
                J. F. Svoboda - Památné kameny na moravském Horácku - Věstník Československého zemědělského musea, Praha 1937, str. 72
J. F. Svoboda -  ...; jiný je ve St. Hobzí za řekou směrem k Mutné; také při polní cestě ze Slavonic, 2 km před Hobzím, stojí kámen s reliefním křížem .34
Pozn. 34 - Přikryl [12.] obr. 68, str. 169; lid prý vypravoval, že v těch místech byli zastřeleni a pochováni vůdcové vojska. Wolný pověst tu zaznamenává a vztahuje ji k 30leté válce, neboť r. 1645 byl zdejší zámek Švédy obléhán a zbytky nepřátelských šancí byly prý ještě v 19. stol, znatelny [VS str. 120].

Přikryl 1907

20.7.2002 - JB                  2003 - Eva a Miroslav Svobodovi
 
7.10.2007 - Miroslav Dvořák

Kámen č. 3 ( ) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
48 28 27
Na kameni je rytina kříže v kruhu.

20.7.2002 - JB                 2003 - Eva a Miroslav Svobodovi
 
7.10.2007 - Miroslav Dvořák

Zpět