Písečné

Obec leží jihovýchodně od Jindřichova Hradce, jihozápadně od Slavonic.

Kámen (1032) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
97 55 26
Původně kámen stál po pravé straně zaniklé lesní cesty, dnes pěšiny, mezi obcí Maříž (Mayres) a lesní silnicí vedoucí do Kadolce (Kadolz), poblíž loveckého zámečku, z kterého zůstalo jen zbořeniště.
Na kameni je reliéf latinského kříže a hrot nějaké zbraně.
Kámen připomíná zastřelení mysliveckého mládence žárlivým sokem.
V létě 1992 byl kámen z původního stanoviště odstraněn.

Literatura: Dr. Fritz - 44
                Richlý - 27
                J. F. Svoboda - Památné kameny na moravském Horácku - Věstník Československého zemědělského musea, Praha 1937, str. 72

Fritz - 44. V Maříži nedaleko od nejjižnějšího souhraní česko-moravsko-rakouského pod loveckým zámkem stojí při cestě do lesů kámen s křížem vystupujícím na 70 cm vysoko a mající přes příčná otesaná ramena 45 cm šířky. Přední plocha kamene jest hladce vypracována, kontury křížní jsou paralelné rázu latinského. Na pravém dolním rameni jest postavena kontura hrotu nějakého kopí. Lid si povídá, že zde jeden myslivec ze žárlivosti usmrtil druhého.
Richlý - 27. Maříž. (Na Moravě). Pod loveckým zámkem, při cestě vozové do panských lesů. 18 20/8 94. Výška 72 ctm; šířka 52 ctm.
J. F. Svoboda - Na S je takový kámen v Maříži pod loveckým zámkem při cestě do lesů.33
Pozn. 33 - Myslivec prý tam zabil druha ze žárlivosti.

Richlý 1896

7.10.2007 - fotografie zaslal pan Miroslav Dvořák
   
11.8.2009 - JB
   

Zpět