Jindřichův Hradec
(Neuhaus)

Kámen č. 1 (0366) je umístěn v prvním patře Muzea Jindřichohradecka.
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
89 50 11
Na kameni je reliéf klínového kříže a nápis: "LETA PANIE 1699. F. IVNY SKRZE PAD KONIE DOKONAL ZIWOT MARTI MICHLU".
Kámen je sbírkovým předmětem Muzea Jindřichohradecka.

22.8.2003 - JB
 

Kámen č. 2 (0367) je uložen v depozitáři Muzea Jindřichohradecka v minoritském klášteře.
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
112 52 10
Na kameni reliéf latinského kříže, z druhé strany jsou zbytky německého nápisu: "DER...RISTA...MIER DUZ...SALDATEN ERSOS WORDEN GEORGIVS DES MICHELS WIDER...SCHON...".
Kámen prý pochází ze Slavonicka.
Kámen je sbírkovým předmětem Muzea Jindřichohradecka. Evidenční číslo - KA8.

17.10.2010 - JB
  

Kámen č. 3 (0368) je uložen v prostorách bývalé černé kuchyně minoritského kláštera, která náleží Muzeu Jindřichohradecka.
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
124 75 20
Na obou stranách kamene je reliéf latinského kříže. Na přední straně je navíc na kříži vyryto kopí.
Kámen stál do roku 1927 na Polském vrchu, později na hřbitově v Pluhově Žďáru. Po roce 1976 byl převezen do muzea.
Kámen je sbírkovým předmětem Muzea Jindřichohradecka. Evidenční číslo - KA170.

17.10.2010 - JB
 

Kámen č. 4 (0369) je uložen v depozitáři Muzea Jindřichohradecka v minoritském klášteře.
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
100 46 13
Na obou stranách kamene je reliéf latinského kříže.
Kámen stával u Probošťského lesa u Jindřiše u tak zvané čínské zdi.
Kámen je sbírkovým předmětem Muzea Jindřichohradecka. Evidenční číslo - KA14.

17.10.2010 - JB
  

Kámen č. 5 (0370) je uložen v depozitáři Muzea Jindřichohradecka v minoritském klášteře.
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
91 50 13
Na kameni je reliéf jetelového kříže a nečitelný třířádkový nápis začínající letopočtem 1593.
Podle V. Richlého stával při Pražské silnici u mostu přes Nežárku.
Kámen je sbírkovým předmětem Muzea Jindřichohradecka. Evidenční číslo - KA13.

Literatura: Fritz - 70
                Richlý - 23

Fritz - 70. Vycházeje z Jindřichova Hradce na pražské silnici až na blíže mostu přes Nežárku přijde se u plotu ku kameni s křížem. Kámen ten jest 70 cm vysoký a 46 cm široký a velmi bedlivě uroben. Přední plocha 3 cm širokým pokrajem obroubena, celý její prostor jest na dvě pole rozdělen, na hořejším stojí kříž 34 cm vysoký a 25 cm široký. Končiny horních ramen jsou trojlistovitě šířeny. Dolní rameno stojí na schůdku a rozchází se na dvě končiny, které jsou však jen dvojlisté. Na dolnějším jest vyryt nápis čtyřřádkový a jedno slovo. Na pravém řádku stojí letopočet 1503 a dále deset písmen z kterých jen tři poznati  možno, na druhém tři slova: Przed koni zabit, na třetím: zemřel koželouch vot a čtvrtý somoth. Byť i proti výkladu něco se namítnouti dalo, aspoň letopočet jest zajímavý.
Richlý - 23. Jindřichův Hradec. Konec města, na straně pravé silnice Pražské, blíže mostu přes Nežárku. Výška 70 ctm; šířka 46 ctm.

V. Richlý 1896

17.10.2010 - JB
 

Kámen č. 6 (0371) je zasazen v podlaze jindřichohradeckého hradu, v místnosti s vyobrazením legendy sv. Jiří.
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
88 69 24
Na obou stranách kamene je reliéf latinského kříže, na jedné straně jsou navíc reliéfy tesáku a meče nebo šavle.
Do roku 1885 stával na rozcestí Studnice-Lodhéřov.

Literatura: Blöchl 1930 - 9
                Fritz - 93

Fritz - 93. V zámeckém dvoře v Jindřichově Hradci nalézá se kámen 80 cm vysoký a 65 cm široký, má povrch velmi drsný, pouze jedna strana jest řemeslně otesána, na pokraji však porouchána. Na ohlazeném prostoru vytesán jest mělce vypuklý kříž se rameny pravoúhlými, až na kraje dosahujícími. Horní mají 20 cm délky, dolní 30 cm s obloukem půlměsíčným 30 cm šířeným 15 cm ---. S pravým příčným ramenem křižuje se kose podobná zbraň 58 cm dlouhá s křížovým držadlem. V levým jest to samé jenom držadlo jest obvázáno. Zdá se, že taková kosa přivazována bývala na dřívci.

Blöchl 1930

22.8.2003 - JB
  
8.2007 - FS
 

Kámen č. 7 (2160) stál na cestě do Jindřiše u potoka.
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
65 36 _
Na kameni byl kříž a letopočet 1620.

Literatura: Fritz - 88

Fritz - 88. Na cestě z Jindřichova Hradce do Jindřiše u potoka stojí kámen ke straně nahnutý 65 cm vysoký a 36 cm široký ... temenem polokruhovým. Na přední straně se ... číslicemi 4 cm vysokými, letopis 1620. ... 24 cm, který obklopen kříž stejnoramenný s 18 cm dlouhými rameny dolní třetina jest prázdná, význam jeho není konstatován.

Kříž č. 8 (2371) je zazděn v průjezdu domu č. 134 v Panské ulici.
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
_ _ _

2014 - Fotografie zaslala paní Hana Květoňová
 
15.9.2015 - JB
    

Zpět