Dačice

Obec leží jihovýchodně od Jindřichova Hradce.

Kámen č. 1 (0831) stál na levé straně silnice do Slavonic v místě, kde se sejde červená turistická cesta vedoucí údolím malého přítoku Moravské Dyje se silnicí, u tzv. Liščích Hor.
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
44 44 16
Na kameni byl reliéf berličkového kříže.
Kámen zmizel v létě roku 1998.

Literatura: Fritz - 15

Fritz - 15. Poblíž silnice z Dačic do Jindřichova Hradce, asi 10 minut za městem na mezi, stojí kámen 80 cm vysoký a 60 cm široký. Přední plocha jeho jest na mnohých místech silně a na postraní ještě více porušena. Kříž na přední ploše jest 66 cm vysoký a 60 cm široký. Ramena 6 cm široká jsou na končinách trojlistě šířena, horní zachovalé, příčná méně, dolní, pokud sahá na zem nešířeno.

Fotografie pocházejí z archivu muzea v Aši
  

Kámen č. 2 (1892) stál vpravo od silnice do Jemnice v poloze Katova Louže.
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
_ _ _
Na kameni byl reliéf tlapatého kříže a sekery.
Podle pověsti zde byl ubit kat po nezdařené popravě.

Literatura: J. F. Svoboda

J. F. Svoboda - 1717: u Dačic poblíž okres. silnice k Jemnici na pastvisku u polní cesty u t. zv. "Katovy louže" žulový kámen nepravodelného tvaru, ozdobený při horním okraji uprostřed menším rovnoramenným křížem, pod nímž je vročení 17-17; na spodní části sekera.

Fotografie pocházejí z archivu muzea v Aši
1956 - autor F. Valeš, Telč
 

Kámen č. 3 (2169) stál na mezi podle silnice do Dolního Bolíkova, v lese.
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
70 60 _
Na kameni byl reliéf kříže.

Literatura: Fritz - 14

Fritz - 14. Na mezi podle silnice z Dačic k Bulíkovu v lese vyskytuje se kámen 70 cm vysoký a 60 cm široký, s krajemi velmi porouchanými, hlavně na horních úhlech. Kříž na přední ploše jeho, rameny dosahující až na kraj, ukazuje na všech ramenech šířku 6 cm, která se na končinách hořejších šíří v podobu jablkovitou. Dolní rameno bez šíření ponoří se do země.

Kámen č. 4 (2146) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
34 39 8
Na kameni je vysekán templářský kříž v kruhu.
Jedná se o novodobý objekt zhotovený v roce 2003 majitelem objektu za účelem zjištění pracnosti.

28.8.2003 - Fotografii zhotovil pan Miroslav Svoboda

Kámen č. 5 (2396) stál na zahrádce jednoho domku.
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
_ _ _

Literatura: J. F. Svoboda

J. F. Svoboda - Také v Dačicích v zahrádce domku u silnice býval takový kámen, o němž Menšík (Mn III. č. 5) publikoval pověst, která se pak přenášela i na jiné takové památky.

Zpět