Budíškovice

Obec leží jihovýchodně od Jindřichova Hradce, při silnici č. 151.

Kámen č. 1 (1890) stál západně od obce u silnice do Dačice nedaleko myslivny Zavadilka.
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
70 38 17
Na kameni je vyryt klínový kříž, pod ním je nápis: "ANDRESDO LESNÍ Z BUDÍSSKOVIC 1797".
Byl postaven na místě, kde byl pytláky zavražděn lesní.
Kámen dlouhou dobu ležel, krátce po vztyčení v roce 2001 byl ukraden.

Fotografie pocházejí z archivu muzea v Aši
 

Kámen č. 2 (1891) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
73 44 19
Na kameni je reliéf latinského kříže, v dolní části jsou tři řádky gotického písma.

Literatura: Přikryl 1907 - str. 165, obr. 66
                J. F. Svoboda - Památné kameny na moravském Horácku - Věstník Československého zemědělského musea, Praha 1937, str. 75

J. F. Svoboda - U Bílkova [D] pod kopcem Bábou stojí na kraji lesa kámen, který po obou stranách kříže měl různé symboly a asi také nápis, nyní nezřetelné 68.
Pozn. 68 - Přikryl [12.] obr. 66 na str. 165 podle kresby. Název zalesněného kopce Bába považuji za novéjší, protože jsem jej dosud nezjistil před r. 1845, kdy dal dačický občan Matěj Mikšíček k názvu popud.

Přikryl 1907

19.8.2003 - JB
   
17.10.2010 - JB
 

Kámen č. 3 (2395) stál u zříceniny Krumvaldu.
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
_ _ _
Na kameni byl vytesán dvojitý kříž.

Literatura: J. F. Svoboda - Památné kameny na moravském Horácku - Věstník Československého zemědělského musea, Praha 1937, str. 74

J. F. Svoboda - Na D u zříceniny Krumvaldu při lesní cestě k myslivně "Zavadilce" po hřebeni kopce Báby byl pamětní kámen podoby podlouhlého hranolu s vytesaným dvojitým křížem a byl prý vzat asi před 4-5 roky na jakousi stavbu v Budiškovicích 43.
Pozn. 43 - Tam prý vítal rytíř z "Bělkova" (Bílkova) Cyrila a Metoděje (!); snad je to jen záměna s kamenem u Bílkova.

Zpět