Zbilidy

Obec leží severozápadně od Jihlavy při silnici č. 131.

Kříž (0884) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
103 62 20
Z obou stran kříže je rytina kříže, na přední straně je navíc rytina kopí.
Stojí na místě násilné smrti pocestného.

Literatura: Fritz - 3
                Z. Jaroš - Pamětní kameny na Jihlavsku - K12
                Richlý - 9

Richlý - 9. Opatov. Při škarpě, pravé strany silnice ku Zbilidem, nedaleko hranicích. Na straně zadní též kříž zaříznutý, bez kopí. Výška 85 ctm; šířka 60 ctm.
Fritz - 3. Na okresní silnici z Opatova do Zbilid, již nedaleko hranic stojí nápadný žulový kříž, který na první pohled se podobá ženštině s rozpaženýma ramenama (Babě). Jest na všech stranách bedlivě otesán, 85 cm vysoký a 75 cm široký. Horní rameno jest až na 10 cm skomoleno, příčná na končinách laločnatě zakulacena, dolní na soukříží 22 cm široké, šíří se k patě až na 45 cm. Na přední ploše jsou vyryty docela podobné kontury menšího, 80 cm vysokého a 45 cm širokého, křížku. Podle přímé osy tohoto křížku stojí vyryto kopí, 75 cm dlouhé, hrotem vzhůru. Na zadní ploše vyskytuje se docela stejný křížek, schází mu však kopí. Význam jeho na kříži jest náboženský.

Richlý 1892

15.7.2002 - JB
 
16.6.2012 - JB
  

Zpět