Vystrčenovice

Obec leží jižně od Jihlavy při silnici č. 112.

Kámen č. 1 (2392) stál na pravé straně polní cesty k Vymyšlenovu mlýnu, asi 150 m od od státní silnice do Nové Říše.
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
45 47 _
Na kameni byl nápis:

JAKUB BARTA
ZABIL SE
D.2.LISTOPADU
RO 1792.

Literatura: J. F. Svoboda - Památné kameny na moravském Horácku - Věstník Československého zemědělského musea, Praha 1937, str. 70
                Z. Jaroš - Pamětní kameny na Jihlavsku - Z57
 
J. F. Svoboda - 1792: u Vystrčenovic [Tč] na pravé straně cesty do Vymyšlenova v mezi žulový kámen 45 cm vys. a 47 cm šir. s nápisem: Jakůb Bárta zabil se d. 2. listopadu ro. 1792.21
Pozn. 21 - Podle sdělení občanů z Vystrčenovic byl tu zabit zvrácenou fůrou Bártů z Dol. Vilímče, „když vezl z lesa chvoj". V rodě se tradiční podání nedochovalo. Podle zápisu v pozem. knize přešel r. 1792 majetek po Jakubu Bártů na syna Jiříka.

Kámen č. 2 ( ) stál na pravé straně silnice do Zvolenovic, asi 1 km od obce před odbočkou polní cesty vpravo.
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
_ _ _
Na kameni byl reliéf kříže, letopočet 1701 a několk řádků nečitelného nápisu.

Literatura: Z. Jaroš - Pamětní kameny na Jihlavsku - Z58

Zpět