Vyskytná nad Jihlavou

Obec leží západně od Jihlavy.

Kámen č. 1 (1542) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
70 54 15
Na kameni je vyryt kříž.
Pravděpodobně se jedná o starý náhrobní kámen z 15.století.

Literatura: Z. Jaroš - Pamětní kameny na Jihlavsku - 146

16.6.2012 - JB
  

Kámen č. 2 (1028) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
107 49 19
Na kameni je reliéf latinského kříže a letopočet 1601. Pod rameny jsou nůž a ocílka. Z druhé strany je vyryto číslo 55.
Kámen připomíná zavraždění služky řezníkem, neboť mu nebyla po vůli.

Literatura: Fritz - 83
                Z. Jaroš - Pamětní kameny na Jihlavsku - 144
                Richlý - 18
                Schwab - 13, 33

Richlý - 18. Německá Vyskytná – Jihlava. Mezník č. 55 mezi lesem Jihlavským (Kaple - Šulakovska) a lesem NěmeckoVyskytenským; leží povalený v příkopě. Přijde se tam od Frühaufového mlýna. Výška 123 ctm; šířka 50 ctm.
Fritz - 83. Na rozhraní kraje německo-brodského a jihlavského u hraničníku 55 leží převalený kámen ... nedaleko mlýna. Kámen ten .. široký 55 cm vytesán mělce ... 13 cm okrouhlen vyryt ... asi znamená 1607 ... jest vyznačen rovný nůž 33 cm dlouhý postaven hrotem vzhůru, na levém jakýsi kůl, neb kopiště.
Schwab - 13. Gießhübel, Deutsch. 13. An der Grenze der Iglauer Wälder Stein n. 55 (beidseitig; 1608)* Kreuzstein R.
Schwab - 33. Jesau. 33. Am Bahnsteig (Antonikapelle - Marschauer Teich). Kreuzstein.

Richlý 1892

11.8.2004 - JB
    

Kámen č. 3 (2591) stál na okraji louky za domem u Ficů.
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
_ _ _
Na kameni byla písmena PK.
Písmena měla znamenat iniciály majitele z roku 1780 - Andreas Platt.

Fotografie L. Vilímek, kolem roku 1982

Kámen č. 4 (1507) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
80 64 29
Na kameni je rytina povýšeného kříže.
Je dáván do souvislosti s šarvátkou Švédů s císařskými vojáky, při které byli Švédové pobiti.

Literatura: Z. Jaroš - Pamětní kameny na Jihlavsku - 145

24.4.2002 - Fotografii zaslal pan František Mikule

18.4.2003 - JB
   

Kámen č. 5 ( ) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
_ _ _
Na kameni je rytina křížku v obdélníku.

25.3.2017 - JB
  

Kámen č. 6 ( ) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
81 49 _
Na kameni je rytina osmicípé hvězdy a několik neurčitých rytin.

25.3.2017 - JB
    

Kámen č. 7 (2194) stál u posledního domku nad potůčkem.
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
100 52 _
Na kameni byl vyryt kříž.
Nad pravým ramenem byl válec nebo špalek, nad levým ramenem byl nůž hrotem vzhůru, pod pravým ramenem byla špatně znatelná dýka. V ose kříže byl meč hrotem dolů.

Literatura: Fritz - 58
                Z. Jaroš - Pamětní kameny na Jihlavsku - Z56

Fritz - 58. V Německé Vyskytné u posledního domku nad potůčkem, ku stráni nakloněný kámen 100 cm vysoký a 52 cm široký. Přední plocha jeho jest rovně a hladce otesána a přepažena latinským křížem s rameny 12 cm širokými, kterými celý prostor kamene rozdělen jest na čtyři pole. Na horním pravém poli nachází se jakýsi válec neb špalek, 20 cm vysoký a 10 cm široký, na levém nůž rovný, 29 cm dlouhý totéž rukovjeť 14 cm, ostří 15 cm a 4 cm šíře, hrotem vzhůru postavený. Na prvém dolním dýka 30 cm dlouhá, ne dosti poznatelná. Levé dolní pole jest prázdno. Po ose kříže dosahuje meč, obrácen hrotem dolů, 60 cm dlouhý s jílcem 16 cm dlouhým, na konci s koulí s průměrem 5 cm. Ostatní ještě na obou dolních ramenech zbývající prostor jest kosmými liniemi odloučen.

Zpět