Volevčice

Obec leží jihozápadně od Jihlavy severně od Telče.

Křížový kámen č. 1 (1446) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
76 36 11
Na kameni je reliéf řeckého kříže a nápis "JOSEF MALEK R 1791".

Literatura: Z. Jaroš - Pamětní kameny na Jihlavsku - 143

12.3.2002 Eva a Miroslav Svobodovi
 
13.8.2004 - JB
 

Křížový kámen č. 2 (1445) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
90 49 12
Na kameni je reliéf kříže, pod jehož rameny je obrys meče a předmětu pokládaném za vařečku.
Kámen je kopií křížového kamene 0618 Telč 2, kterou nechal v roce 1909 zhotovit majitel panství hr. A. Podstatský namísto sešlého originálu. Na současné místo byl kámen přemístěn v roce 1993.

Literatura: J. F. Svoboda - Památné kameny na moravském Horácku - Věstník Československého zemědělského musea, 1937, str. 75
                Z. Jaroš - Pamětní kameny na Jihlavsku - 142

J. F. Svoboda - Na Tč stojí po levé straně silnice od Telče před Vanůvkem nyní cele nabílený kámen, na němž je vedle kříže vytesán meč a vařečka( ?) 66.
Pozn. 66 - Řídelovští vypravují, že Prušáci byli ubytováni ve vanůveckém dvoře a po silnici od Telče přicházel vařečkář, který si tu zapaloval dýmku. Prušáci uviděvše z okna dvora ve tmě zablesknutí, vystřelili v tom směru a vařečkáře zastřelili. Pověst asi povstala, když vyznačená zbraň, původně snad jakýsi kyj, byla považována za vařečku. Téměř naproti po pravé straně silnice stojí kámen s prostým křížem. Oba tyto nyní nabílené kameny dal, jak zaznamenal Tiray, r. 1909 zhotoviti a zde umistiti majitel statku hr. Alois Podstatský, napodobiv sešlé již kameny, které se tu nacházely.

13.8.2004 - JB

Křížový kámen č. 3 (2229) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
93 68 20
Na kameni je reliéf tlapatého kříže na žerdi.
Kámen byl nalezen v roce 2002.
Podle staré pověsti připomíná spor tří bratrů o dědictví, při kterém dva z nich přišli o život. Třetího bratra tížilo svědomí a na odčinění svého skutku nechal vytesat smírčí kámen a umístil ho na místě tragédie.

11.8.2009 - JB
     

Křížový kámen č. 4 (2391) stál na pastvině u tzv. Dolního rybníka.
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
_ _ _
Na kameni byl reliéf kříže a letopočet 1853.
Podle pověsti zde byl při nakládání sena bleskem zabit čeledín i s párem volů, hospodář Fr. Matras byl po zásahu údajně ochromen.

Literatura: Z. Jaroš - Pamětní kameny na Jihlavsku - Z55
                J. F. Svoboda - Památné kameny na moravském Horácku - Věstník Československého zemědělského musea, Praha 1937, str. 71

J. F. Svoboda - 1853: u Volevčic [Tč] blízko pěšinky u Dolního rybníka je na pastvině kámen s křížem a vročením 1853. Blesk tu zabil čeledína a pár volů při nakládání sena, hospodáře Fr. Matrase pak na těle ochromil.

Zpět