Větrný Jeníkov
(Windig Jenikau)

Obec leží severozápadně od Jihlavy při silnicích č. 131 a 523.

Křížový kámen č. 1 (0873) je umístěn v kostele v centru obce.
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
82 63 20
Na kameni je reliéf latinského kříže a magický důlek.
Původně stával u cesty poblíž obce.
Kolem roku 1970 byl přesunut majitelem chaty č. p. 21. na severní stranu Černého rybníka.
Od roku 2012 je na současném místě.

Literatura: Fritz - 10
                Z. Jaroš - Pamětní kameny na Jihlavsku - 108

Fritz - 10. Na cestě z Větrného Jeníkova do Smrčné, asi 150 kroků od domku „U Bednářů“, nalezl učitel pan P. J. Mančál mezi kamením ležící žulový kámen 140 cm vysoký, 62 cm široký, 19 cm tlustý, na němž jest vytesán kříž latinský, 74 cm vysoký, 38 cm široký, s horním ramenem 10 cm, příčným 15 cm a dolním 56 cm dlouhým. Šířka ramen horního a dolního 7 cm a příčných od 7 až na 12 cm šířeno. Nad pravým příčným ramenem nachází se díra 1 cm v průměru, od spodu ale čtyřhranná, odkud se veliký kus kamene odštípl, jak, neví se.

28.7.2002 - Fotografie zaslal pan Miroslav Dvořák
   
15.6.2014 - JB
  

Kámen č. 2 (1444) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
107 66 19
Na kameni je vyryt latinský kříž, pod ním je vsazena tabulka z leštěného bílého kamene s nápisem "Zde zemřel 10.VIII 1941 K. POTĚŠIL les. hajný".
Na tomto místě zemřel při honu na mrtvici lesník.

Literatura: Z. Jaroš - Pamětní kameny na Jihlavsku - 136

Kámen č. 3 (2454) byl pravděpodobně vsazen do kamenného tarasu po pravé stravě polní cesty vedoucí od č.p. 2 do Zbinoh.
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
56 56 35
Na kameni byl reliéf kříže, dudy, sekera a letopočet 1840.

Literatura: J. Mančal 1892, Dokumentační sbírky a fondy Etnologický ústav Akademie věd ČR
                   Dr. Otakar Palán, Zálesí č. 5, ročník IV 1922-23

Mančal - Na Zálesí nalezl jsem takové památníky u Hněvkovic, ve Větrném Jeníkově za Hlouškovy a u Černého rybníka. Za Hlouškovy ve Větrném Jeníkově zabit prý byl dudák a na kameni ukazují dudy a sekeru. Jedině o kameni za Hlouškovy u V. Jeníkova, kde se vjíždí k Úsobí, beru tradici v pochybnost. Svými rozměry liší se zcela od ostatních kamenů (56 x 56 x 35 cm). Přes V. Jeníkov vedla prastará důležitá cesta od Želiva na Moravu, po níž jistě brali se i kupecké průvody, a tedy asi stála pod ochranou úřední moci. Může tedy tento tvarem se vymykající kámen býti takzvanou salakvardou, tj. kamenem výstražným pro zbojníky. Proto na něm také spatřuji ne dudy, ale píku, palici jakousi a sekyru, znamení trestná a kříž, znamení míru.
Dr. Otakar Palán - Dudákův kámen. Z Větr. Jeníkova. Nedaleko čísla prvého, kde po doškách se říkalo u Vejžírků, blíže hřbitova *) stojí v mezi kámen, na němž vytesán jest kříž a pod ním sekera a dudy. Letopočet 1840 je z doby přenesení pomníku do meze. Dříve stál totiž o něco dále mezi keři před "Holbovou" stodolou, na jejímž místě bývala hospoda; nedaleko byl rybníček. událost, jejímž jest pamětníkem, sběhla se o sto let dříve. V hostinci pohádal se opilý tesař s dudákem v celém kraji oblíbeným, zasadil mu ránu sekerou a pak ho hodil do rybníka. Pomník podobá se velmi kameni "Zrádcovu" u mostu v Německém Brodě. Události té týká se v okolí dosud zpívaná píseň:
Je-li pak to pravda, nebo ne,
že plyne dudáček po vodě?
Jak pak by to pravda nebylo,
když to naše děvče pravilo?
Zabili dudáčka zabili;
kdo nám bude hrávat na dudy?

J. Mančal 1892

Zpět