Vanůvek

Obec leží jihozápadně od Jihlavy, severozápadně od Telče při silnici č. 112.

Kámen (0621) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
62 44 12
Na kameni je reliéf klínového kříže.
Kámen je kopií křížového kamene 0720 Telč 4, kterou nechal v roce 1909 zhotovit majitel panství hr. A. Podstatský namísto sešlého originálu.

Literatura: J. F. Svoboda - Památné kameny na moravském Horácku - Věstník Československého zemědělského musea, Praha 1937, str. 74
                Z. Jaroš - Pamětní kameny na Jihlavsku - 132

J. F. Svoboda - Také u Vanůvka po pravé straně cesty od Telče stojí kámen s menším rovnoramenným křížem, s rameny na konci rozšířenými, který je nyní obílen a původ jeho není znám 47.
Pozn. 47 - Viz pozn. 66.
Pozn. 66 - Řídelovští vypravují, že Prušáci byli ubytováni ve vanůveckém dvoře a po silnici od Telče přicházel vařečkář, který si tu zapaloval dýmku. Prušáci uviděvše z okna dvora ve tmě zablesknutí, vystřelili v tom směru a vařečkáře zastřelili. Pověst asi povstala, když vyznačená zbraň, původně snad jakýsi kyj, byla považována za vařečku. Téměř naproti po pravé straně silnice stojí kámen s prostým křížem. Oba tyto nyní nabílené kameny dal, jak zaznamenal Tiray, r. 1909 zhotoviti a zde umistiti majitel statku hr. Alois Podstatský, napodobiv sešlé již kameny, které se tu nacházely.

17.8.2000 - FS

20.8.2005 - JB
   

Zpět