Ústí
(Oustě)

Obec leží severozápadně od Jihlavy, jižně od silnice č. 523.

Kámen č. 1 (15009) stál u polní cesty na Němeček.
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
_ _ _

Literatura: J. Mančal 1892, Dokumentační sbírky a fondy Etnologický ústav Akademie věd ČR

Mančal - V Ústí ve Fabrikách u polní cesty na Němeček za stavením č. 12. jest kámen bez letopočtu a bez nápisu. Malý křížek na něm zdá se později vysekán. Pověst vypravuje, že tu služka ubila sluhu krajícem chleba. V těch místech bylo obecní pastvisko.

Mančal

Kámen č. 2 (15012) stál v osadě Hejště (Hejšt) na hrázi rybníka.
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
_ _ _

Literatura: J. Mančal 1892, Dokumentační sbírky a fondy Etnologický ústav Akademie věd ČR

Mančal - Stavět památné kameny na místech neštěstí udržovalo se na Zálesí až do druhé polovice 19. Století, ale poslední svou podobou již liší se od předešlých. Kámen z r. 1876 na obecní louce „Bejkovce“ jest sice ještě nahoře kruhovitý, ale polovypuklý kříž na něm hlásí dobu pozdní. ... Z téže asi doby jest prostý, malý a netesaný pamětní kámen špičák postavený na hrázi rybníku v Hejštích. Svědčí o naprostém již úpadku vkusu a smyslu pro pěknou a zbožnou památku ...
... o třetím v Hejštích tradice hlásí, že tu z vody vytažen utopený sedlák Dvořák.

Zpět