Třešť
(Triesch)

Obec leží jižně od Jihlavy.

Kámen č. 1 (0620) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
79 58 18
Na obou stranách kamene jsou reliéfy křížů. Na jedné straně je rytina šipky směřující ke středu kříže.
Stojí na místě, kde byl usmrcen kat, který odmítl popravit odsouzence.

Literatura: Z. Jaroš - Pamětní kameny na Jihlavsku - 124
                J. F. Svoboda - Památné kameny na moravském Horácku - Věstník Československého zemědělského musea, Praha 1937, str. 73

J. F. Svoboda - ... u Třeště je pod kopcen Šibeničníkem známý "katův kámen", hranol téměř 1 m vysoký, nahoře zaokrouhlený, s vytesaným křížem po jedné straně 36.
Pozn. 36 - Vyobrazen je na str. 56 spisku NT, kde je také z několika variantů upravena pověst známé látky; kat poznává v poslední chvíli v popravovaném zločinci svého bratra, třikrát se mine mečem jeho hlavy a tím mu podle platného obyčeje zachrání život, rozlícený lid však za to kata na tomto místě ukamenoval. Viz též H-P II. č. 8-9. Srov. pozn. 20.

12.8.2004 - JB
   

Kamenná deska č. 2 (0793) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
78 48 13
Na desce je reliéf latinského kříže. Po obvodu byl nápis, ze kterého je čitelný pouze začátek "LETHA 1596".

Literatura: Z. Jaroš - Pamětní kameny na Jihlavsku - 123

18.8.2005 - JB
    

Kámen č. 3 (1902) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
117 91 14
Na kameni je vyryt malý povýšený kříž, monogram PK a letopočet 1928.

26.3.2017 - JB
    

Kámen č. 4 (1443) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
178 82 15
Na kameni je rytina latinského kříže, kalicha a šipky.

Literatura: Z. Jaroš - Pamětní kameny na Jihlavsku - 126

30.6.2002 - Fotografie zaslali Eva a Miroslav Svobodovi
 
14.5.2011 - JB
 

Kámen č. 5 (1803) stál u staré silnice na Jihlavu ve strouze u plotu pod pilou nadaleko brány, u hráze bývalého Nového rybníka.
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
55 50 15
Na kameni byl reliéf řeckého kříže.

Literatura: Z. Jaroš - Pamětní kameny na Jihlavsku - Z50
                K. Brázda - 15

K. Brázda - 27.7.1966
 

Kámen č. 6 (2453) stál asi 300 m od rybníka Vymvejr u tzv. Staré Rosické cesty poblíž Vrátilova lesíka.
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
_ _ _
Na kameni byl vyrytý klínový kříž a letopočet 1800.

Literatura: Z. Jaroš - Pamětní kameny na Jihlavsku - Z51

Kříž č. 7 (1804) je uložen v místním muzeu.
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
100 42 23
Kříž původně ležel na městském hřbitově. Do muzea byl převezen v roce 1967.

Na přední straně kříže je nápis:
ZDE V PÁNU ODPOČÍ
WA DNE 29. LEDNA
1829 ZE
MŘELÁ
ANA HA
NOUSKO
WÁ MLI
NÁŘKA
Z HODIC

Nápis pokračuje na druhé straně:
BUH JI
DEG
LEHKE
ODPOCINUTI
A RADOSTNÉ
ZMRTVÝCHSTÁNÍ

Literatura: Z. Jaroš - Pamětní kameny na Jihlavsku - K11

9.2013 - Fotografii zaslal pan Pavel Valenta

Kámen č. 8 ( ) je uložen v místním muzeu.
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
100 42 23
Pravděpodobně náhrobní kámen.
Na kameni je reliéf řeckého kříže a nápis.

9.2013 - Fotografii zaslal pan Pavel Valenta

Zpět