Telč

Obec leží jižně od Jihlavy.

Kámen č. 1 (0617) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
72 35 21
Na kameni je sedm řádků nápisu, který připomíná tragickou smrt Pavla roku 1815 pod naloženým vozem. V horním oblouku je maltézský kříž.

Literatura: J. F. Svoboda - Památné kameny na moravském Horácku - Věstník Československého zemědělského musea, Praha 1937, str. 70
                Z. Jaroš - Pamětní kameny na Jihlavsku - 115

J. F. Svoboda - 1815: u Telče za Studnickým kopcem kámen s reliefně tesaným křížem a nápisem: Zde k jedenácté hodině s poledne vůz zabil Pavla .... Třeště. Stár byl 8 let. Dne 11. června roku 1815.

17.8.2000 - FS
 
10.8.2001 - JO
  

Kámen č. 2 (0618) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
86 49 18
Na kameni je reliéf kříže, pod jehož rameny je obrys meče a předmětu pokládaném za vařečku. Jako reakce na tento symbol vznikla pověst o zastřeleném vařečkáři.
Kámen původně stál vpravo v zatáčce silnice z Vanůvku do Telče, v roce 1909 nechal zhotovit majitel panství hr. A. Podstatský namísto sešlého originálu kopii - viz Volevčice 2.

Literatura: J. F. Svoboda - Památné kameny na moravském Horácku - Věstník Československého zemědělského musea, 1937, str. 75
                Z. Jaroš - Pamětní kameny na Jihlavsku - 120

J. F. Svoboda - Na Tč stojí po levé straně silnice od Telče před Vanůvkem nyní cele nabílený kámen, na němž je vedle kříže vytesán meč a vařečka( ?) 66.
Pozn. 66 - Řídelovští vypravují, že Prušáci byli ubytováni ve vanůveckém dvoře a po silnici od Telče přicházel vařečkář, který si tu zapaloval dýmku. Prušáci uviděvše z okna dvora ve tmě zablesknutí, vystřelili v tom směru a vařečkáře zastřelili. Pověst asi povstala, když vyznačená zbraň, původně snad jakýsi kyj, byla považována za vařečku. Téměř naproti po pravé straně silnice stojí kámen s prostým křížem. Oba tyto nyní nabílené kameny dal, jak zaznamenal Tiray, r. 1909 zhotoviti a zde umistiti majitel statku hr. Alois Podstatský, napodobiv sešlé již kameny, které se tu nacházely.

17.8.2000 - FS               10.8.2001 - JO
 

Kámen č. 3 (0619) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
52 38 _
Na kameni je tlapatý kříž, iniciály I E a letopočet 1696.

Literatura: Z. Jaroš - Pamětní kameny na Jihlavsku - 117
                J. F. Svoboda - Památné kameny na moravském Horácku - Věstník Československého zemědělského musea, Praha 1937, str. 70

J. F. Svoboda - 1696: v Telči, nyní ve zdi domu, v němž jsou kanceláře velkostatku, je zasazena menší kamenná deska s křížem, písmenami I. E. a letopočtem 1696.16
Pozn. 16 - Tiray [17.] nezjistil události.

13.8.2004 - JB
 

Kámen č. 4 (0720) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
85 49 12
Na kameni je reliéf řeckého kříže.
Kámen původně stál při silnici do Vanůvku, v roce 1909 nechal zhotovit majitel panství hr. A. Podstatský namísto sešlého originálu kopii - viz 0621 Vanůvek.

Literatura: J. F. Svoboda - Památné kameny na moravském Horácku - Věstník Československého zemědělského musea, Praha 1937, str. 75
                Z. Jaroš - Pamětní kameny na Jihlavsku - 121

J. F. Svoboda - Na Tč stojí po levé straně silnice od Telče před Vanůvkem nyní cele nabílený kámen, na němž je vedle kříže vytesán meč a vařečka( ?) 66.
Pozn. 66 - Řídelovští vypravují, že Prušáci byli ubytováni ve vanůveckém dvoře a po silnici od Telče přicházel vařečkář, který si tu zapaloval dýmku. Prušáci uviděvše z okna dvora ve tmě zablesknutí, vystřelili v tom směru a vařečkáře zastřelili. Pověst asi povstala, když vyznačená zbraň, původně snad jakýsi kyj, byla považována za vařečku. Téměř naproti po pravé straně silnice stojí kámen s prostým křížem. Oba tyto nyní nabílené kameny dal, jak zaznamenal Tiray, r. 1909 zhotoviti a zde umistiti majitel statku hr. Alois Podstatský, napodobiv sešlé již kameny, které se tu nacházely.

17.8.2000 - FS

Kámen č. 5 (0835) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
114 46 13
Na kameni je reliéf tlapatého kříže.
Kámen stál u cesty vedoucí přes železniční přejezd kolem židovského hřbitova k silnici.

Literatura: Z. Jaroš - Pamětní kameny na Jihlavsku - 119
                J. F. Svoboda - Památné kameny na moravském Horácku - Věstník Československého zemědělského musea, Praha 1937, str. 70

J. F. Svoboda - 1775: v Telči za židovským hřbitovem v mezi je kámen s křížem a nápisem: L. P. 1775 Dne 12. Juli w tomto misti gest Božim Posiem nawsstiwena Kateřina Frissrowa skonala Deg gi Pán Buh lehké odpočinutí.

11.8.2009 - JB
    

Kámen č. 6 (0845) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
85 50 14
Na kameni je kruhový rám, uvnitř kterého je renesančně pojatý znak. V rozích kamene jsou heraldické růže.

Literatura: Z. Jaroš - Pamětní kameny na Jihlavsku - 122

Kámen č. 7 (1442) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
71 57 _
Kámen je orámován, v rozích jsou čtyři heraldické růže, uvnitř orámování je letopočet 1725 a nečitelné zbytky nápisu.

Literatura: Z. Jaroš - Pamětní kameny na Jihlavsku - 116

4.2005 - Fotografie zaslal pan Miroslav Dvořák
 

Kámen č. 8 (2390) stál v lesíku u silnice do Řásné.
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
_ _ _
Na kameni byl kříž a letopočet 1889.

Literatura: Z. Jaroš - Pamětní kameny na Jihlavsku - Z49
                J. F. Svoboda - Památné kameny na moravském Horácku - Věstník Československého zemědělského musea, Praha 1937, str. 71

J. F. Svoboda - 1889: u Telče nad mlýnem Janouškovým u silnice k Řásné v lesíku kámen s křížem a vročením: 18 4/2 89.

Zpět