Studénky

Obec leží jihovýchodně od Jihlavy.

Kámen č. 1 (0085) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
102 60 19
Na přední straně kamene je reliéf tlapatého kříže, nad kterým je nápis složený ze dvou slov. Na kříži je letopočet 1502 nebo 1504. Vlevo nahoře je erb s křížem, vpravo nahoře je sladovnické prkénko - limpa, vpravo dole je opeřená šipka. Na zadní straně kamene je rytina latinského kříže.
Do doby kolem roku 2009 stál o 300 m severněji, asi 50 m před odbočkou k lomu Rančířov. Přemístěn byl z důvodu rekonstrukce silnice.

Literatura: Fritz - 48
                J. F. Svoboda - Památné kameny na moravském Horácku - Věstník Československého zemědělského musea, 1937, str. 75
                Z. Jaroš - Pamětní kameny na Jihlavsku - 92

Fritz - 48. Na silnici jihlavsko-brtnické u lesíku Birkli (obec Studínky) stojí napolo pod zem ponořen a skloněn kámen 100 cm vysoký a 60 cm široký a na všecky strany čistě otesaný. Tento kámen jest na přední ploše na dvě pole rozdělen, horní menší 9 cm vysoké obsahuje 20 kolmo stojících, 10 cm dlouhých čárek, poněkud písmenám podobných, snad minuscula gothica. Dolní pole jest více než 4x tak veliké. Nachází se na něm kříž latinský 90 cm vysoký a 60 cm široký s rameny jen nepatrně šířenými. Na prostoru pod příčnými rameny jsou naznačeny dva štíty šestirohé, prostor vedle dolního ramene vpravo jest prázdný, vlevo stojí opeřený šíp s hrotem vzhůru. Na zadní ploše kříže jest vyryt lineárními konturami též latinský kříž. Na rozcestí pražské silnice u Jihlavy se silnicí Smrčenskou stojí kaple sv. Trojice s podobnými čárkami a štíty a letopisem 1677, snad minuscula gothica.
J. F. Svoboda - Jiný kámen (obr. 15.) je nad osadou Studénkami [J] asi 14 m vlevo od silnice z Jihlavy do Příseky (asi 150 m sev. od 31. km). Stojí skloněný v louce; kříž, jehož obrysy jsou vyznačeny i na zadní straně, má tvar kříže řádového; na páse nad křížem jsou stopy písma, pod pásem jsou erbovní štítky 64 a vpravo pod vodorovným břevnem je šipka hrotem vzhůru.
Pozn. 64 - Na levém jako by byly vyznačeny oči a ústa (prof. Bradáč).

J. F. Svoboda - U Studének k Přísece (J, 1932, B. Bradáč)

28.3.2010 - JB
    

Kříž č. 2 (1627) stál na levé straně silnice do Příseky, asi 50 m od křižovatky s polní cestou do Studének.
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
_ _ _
Na kříži byly reliéfy ukřižované postavy, lebky a kočáru taženého koňmi. Na druhé straně byla postava Boha Otce a nečitelný devítiřádkový nápis.
Kříž byl v zimě 1970-1 zničen sněžným pluhem a od té doby je nezvěstný.

Literatura: Dreyhausen - 168
                Z. Jaroš - Pamětní kameny na Jihlavsku - ZK3
                J. F. Svoboda - Okolí horácké osady - Věstník Československého zemědělského musea, Praha 1937

J. F. Svoboda - Z kamenných křížů shledáváme se s ojedinělým starším tvarem u obce Studének [J]. Stojí po levé straně silnice z Jihlavy do Příseky u kilometrovníku 31 a je bohatě zdobený skulpturami (obr. 8). Na zadní straně kříže je postava nějakého svatého a pod ní nečitelný nápis; na přední straně je mimo jiné v podstavci kříže vytesán kočár s koňmi, který dává podnět k lidovému výkladu o původu kříže 14.
Dreyhausen - 168 - Pirnitz: An der Straße, oberhalb des ortes in Nähe eines hundert Schritte füslich gelegenen Kreuzsteines.
Vorderseite: Figur des Gekreuzigten. Unter dieser ein Totenkopf und noch tiefer die Zeichnung einer mit Pferden bespannten Reifekutsche.
Rückseite: Nicht mehr lesbare Inschrift.
"Vor langer Zeit fuhr ein Graf mit seinem Kutscher im Wagen von Iglau nach dem Schlosse Pirnitz. Unterwegs wurden sie von einem heftigen Unwetter überrascht. Es war gerade Mittagszeit und aus dem nahen Dorfe Kleinstudnitz ertönten die Klänge der Mittagsglocke. Der Kutscher, ein gottesfürchtiger Mann, hielt trotz des strömenden Regens den Wagen an, um kurz sein Gebet zu verrichten. Der über dieses vorgehen erboste Graf schrie ihn zornig an: "Was fällt dir ein? Fahr doch zum Teufel!" Kaum war ihm der Fluch von den Lippen gekommen, als er, die Rosse und der Wagen unter Donnergepolter in der Erde versanken".
Siehe: Lang, SudZfVk. Prag 1936, S. 19.
Die gleiche Sage siehe bei Altrichter, Sagen aus der Iglauer Sprachinsel (1920), S. 101.
Siehe auch "Aus dem Schatzberg" (1931), S. 80.
In beiden Fassungen heißt es zum Schluß: "Der fromme Kutscher aber blieb unversehrt".
Un der Rückseite des Steinkreuzes soll nach dortigen Angaben Gott Vater mit drohend erhobener Rechte abgebildet sein. Die zahlreichen um Iglau vorkommenden Steinkreuze, Schwab zählt deren 92, fanden in diesem verzeichnis, das sich nur auf Böhmen erstrecht, keine Aufnahme. Sie sollen Gegenstand einer späteren gesonderten Betrachtung sein.
Siehe: Schwab, 100 alte Steinkreuze und Kreuzsteine. In: Igel-land. Mitteilungen für Heimatskunde in der Iglauer Sprachinsel. 1935. 2. buch, S. 291.
Zu Pirnitz: Die gleiche Sage auch bei S. Jungbauer, Heimat und Volk. 1937, S. 121.

J. F. Svoboda - Kamenný kříž u Studének (J, 1932 B. Bradáč)

Zpět