Strachoňovice

Obec leží jižně od Jihlavy, jihovýchodně od Telče.

Křížový kámen č. 1 (1440) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
48 55 16
Na kameni je reliéf latinského kříže a letopočet 1842.
Kámen stojí na místě, kde myslivecký mládenec omylem zastřelil Pytlíka z Dolní Vilímče, kterého považoval za srnce.

Literatura: Z. Jaroš - Pamětní kameny na Jihlavsku - 113
                J. F. Svoboda - Památné kameny na moravském Horácku - Věstník Československého zemědělského musea, Praha 1937, str. 71

J. F. Svoboda - 1842: u Strachoňovic [Tč] při polní cestě do Hříšice vpravo u cesty na rozhraní mezi prvním blokem lesa a loukou "V žáru" je kámen s křížem, pod jehož rameny je letopočet 18-42. Byl prý tu zastřelen v lese jakýsi Pytlík z Vilímče lesnickým mládencem, který ho považoval za srnce.

28.3.2010 - JB
    

Kámen č. 2 (2389) stál vpravo od polní cesty do Černíče.
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
_ _ _
Jednalo se o přírodní kámen, na jehož horní ploše byly rytiny třech křížků.

Literatura: J. F. Svoboda - Památné kameny na moravském Horácku - Věstník Československého zemědělského musea, Praha 1937, str. 74

J. F. Svoboda - Podobný dojem činí také kámen u Strachoňovic. Stojí v mezi na konci pastviště vpravo od rozcestí polních cest ze Strachoňovic a od Černíče. Je to starý, hrubě opracovaný, velký žulový balvan a jsou na něm na horní ploše tři menší křížky.46
Pozn. 46 - Také hranice budiškovského lesa Žáru jsou po této straně značeny čtyřhrannými kameny s křížem nahoře, ovšem menšími a jsou pozdější.

Zpět