Starý Hubenov
(Altsteindorf)

Obec leží západně od Jihlavy.

Kámen (0180) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
77 83 14
Na kameni je reliéf latinského kříže a sekery, okolo kterého je šestiřádkový nápis "ANNO 1602 IST NEUMAN ALLHIER SCHENDLICH UND BOESLICH IN SEINEN EIGENE HAUSS. UMB SEIN LEBEN KOMMEN. GESCHEN AM TAG BOMORUM DEN 31 JUORIY. GOTT SEI IHM GENEDIG".
Kámen připomíná prohranou sázku, která skončila smrtí výherce.

Literatura: Dreyhausen - 75
                Fritz - 81
                Z. Jaroš - Pamětní kameny na Jihlavsku - 30
                Richlý - 13

Richlý - 13. Hladov. Nachází se ve vesničce při silnici, při samé zdi č. 6. Plotna byla letos vyzdvižená, písmo, kříž a sekyra očerněná. Výška 83 ctm; šířka 84 ctm.
Fritz - 81. V Hladově (Starém Hubenově) stojí žulová plotna čtvercová 84 cm vysoká a široká, čistě otesaná, na níž jest vytesán křížek 65 cm vysoký a 42 cm široký. Vedle levého ramene jest postavena sekyra, celkem 52 cm a 7 cm s ostřím a toporem dolů, podobná pantoku. Na celém prostoru této tabule jest roztroušen německý nápis zvěstující, že: Neüman anno 1652 31 juar? in seinen eigenen Hausse and sein leben komen.
Dreyhausen - 75 - Altsteindorf: Gemeindegrund.
"ANNO 1602 IST NEUMON ALLHIER SCHENDLICH UND BOESLICH IN SEINEM EIGENE HAUSS VMB SEIN LEBEN KOMMEN. GESCHEN AM TAG BOMORUM DEN 31. JUORIY. GOTT SEI IHM GENEDIG."

Richlý 1892

28.7.2002 - Fotografie zaslal pan Miroslav Dvořák
 
11.8.2004 - JB
   

Zpět