Staré Hory
(Altenberg)

Obec leží na severozápadním okraji Jihlavy.

Kámen č. 1 (1439) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
73 56 13
Na kameni je reliéf kříže s obrysem šipky směřující dolů.

Literatura: Fritz - 62
                Schwab - 1
                J. F. Svoboda - Památné kameny na moravském Horácku - Věstník Československého zemědělského musea, Praha 1937, str. 79
                Z. Jaroš - Pamětní kameny na Jihlavsku - 46

Schwab - 1. An der Strasse hinter dem Ziegel...
Fritz - 62. Na silnici jihlavsko-planderské nad cihelnou stojí kámen zvětralý a lišejníky pokrytý, 70 cm vysoký a 55 cm široký. Na přední ploše má naznačena dvě pokrajná pole prázdná, mezi nimi třetí větší s latinským křížem 60 cm vysokým, na kterém jest vytesán šíp opeřený 22 cm dlouhý, ukazující hrotem dolů.
J. F. Svoboda - Na české straně jsou dva kameny s křížem, kde na svislém břevnu jsou vyznačeny střely (šípy) směřující dolů. ... a druhý je v mezi nad cihelnou na pravé straně silnice ze St. Hor do Bílého Kamene. ... ; druhý je 57 cm. šir. s křížem 61 cm vys. a 32 cm šir., jehož ramena se ke konci rozšiřují.

18.4.2003 - JB
   

Kámen č. 2 (2216) je na zahradě chaty u obce Jesení okres Klatovy.
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
_ _ _
Na kameni je rytina klínového kříže, pod levým ramenem je rytina pušky.

Literatura: Fritz - 63
                Z. Jaroš - Pamětní kameny na Jihlavsku - Z33

Fritz - 63. U Jihlavy, ve Staré Hoře na návsi stojí poněkud nakloněný kamokříž, 75 cm vysoký, 41 cm široký a 23 cm tlustý, na přední ploše čistě otesaný, na ostatních stranách jen hrubě otlučený, lišejníky porostlý, ale dosti ještě zachovaný. Na této ploše se nachází latinský kříž prohlubenými konturami v stejných rozměrech nakreslenými. Ramena na jeho hořejších končinách jsou mírně šířena, na levém poli dolního ramene jest naznačen jakýsi kůl, dole poněkud tlustší. Dolní rameno má pravou hranu uraženou.

Jesení - 5.11.2011 - JB

Křížový kámen č. 3 (2206) stál v tarasu na staré polní cestě od Červeného mlýna do Hybrálce.
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
_ _ _
Na kameni byl reliéf kříže s rozšiřujícími se rameny.

Literatura: Fritz - 26
                Z. Jaroš - Pamětní kameny na Jihlavsku - Z31

Fritz - 26. Na staré polní cestě od Červeného mlýna do Hybrálce, hned na první mezi, jest zatarasován kámen s křížem, který však není úplně zasypán, jest tříslem koželužským. Tento kříž jest hladce otesán a dobře zachován a ramena má na končinách šířená. Patrně byl při zakládání pole svalen a zarovnán na hranu pole.

Fritz

Zpět