Spělov

Obec leží jihozápadně od Jihlavy poblíž silnice č. 639.

Křížový kámen č. 1 (2178) stál u silnice do Batelova u posledního domku.
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
90 57 _
Na kameni byl reliéf klínového kříže, pod pravým ramenem byla dýka.

Literatura: Z. Jaroš - Pamětní kameny na Jihlavsku - Z7
                Fritz - 36
                Richlý - 24
                J. F. Svoboda - Památné kameny na moravském Horácku - Věstník Československého zemědělského musea, Praha 1937, str. 72
                Schwab - 76

Fritz - 36. U poslední chalupy ve Spělově na batelovské silnici nalézá se žulová plotna 90 cm vysoká a 57 cm široká, na které v těch samých rozměrech vytesán jest kříž mělce vypuklý s horními rameny paralelními a na dolním až na 50 cm rozšířenými. Pod pravým ramenem jest postavena hrotem dolů jakási dýka primitivní s držadlem zakulaceným. Kámen jest na povrchu zvětráním obroušen a menším kamením obložen. Má tu býti ještě jeden podobný kříž.
Richlý - 24. Spělov. (Morava.) Za Spělovem, před poslední chalupou na pravé straně silnice, vedoucí do Batelova. 18 20/6 93. Výška 90 ct. šířka 57 ct.
Schwab - 76. Spielau. An der Battelauer Strasse am Ortsausgang (..., Messerklinge).
J. F. Svoboda - Na Tt býval kámen s křížem ve vsi Spělově na místě, kde prý se kdysi zabil pádem s vozu rozveselený svatebčan, ale kterýsi občan dal kámen do stavby.

Richlý 1893

Křížový kámen č. 2 ( ) stál u obce na cestě k Dolní Cerekvi.
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
_ _ _

Literatura:  Fritz - 36
                 J. F. Svoboda - Památné kameny na moravském Horácku - Věstník Československého zemědělského musea, Praha 1937, str. 72

Fritz - 36. ... Má tu býti ještě jeden podobný kříž.
J. F. Svoboda - U této obce na cestě k Dol. Cerekvi je jiný takový kámen, ...

Zpět