Šimanov

Obec leží severozápadně od Jihlavy při silnici č. 131.

Kámen (0883) stál v mírném svahu pod dnes zarostlou polní cestou do Zbilid, 100 kroků SSZ od lesa, 1 km od obce.
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
100 39 17
Na kameni je reliéf jetelového kříže a letopočet 1858.

Literatura: Fritz - 67
                Z. Jaroš - Pamětní kameny na Jihlavsku - 114
                Richlý - 25

Fritz - 67. Na cestě vedoucí ze Šimanova do lesa řečeného Mordovna, jest čtverhranný kámen, na přední ploše a postraní hladce a pravidelně otesaný. Nad ní vystupuje vypuklý kříž se štíhlými rameny a šířenými končinami, opírajícími se o vypuklý okrajek – na způsob kapličky. Všecka pole mezi rameny kříže ukazují stopy nápisů, bohužel nečitelných, pouze na obou dolních polích vyskytují se zbytky letopočtu 145...
Richlý - 25. Šimanov. Za lesem „Mordovny“ při cestě vozové k Šimanovu na straně pravé. 18 28/9 93. Výška 60 ct. šířka 38 ct.

Richlý 1893

Fotografie pocházejí z archivu muzea v Aši
 

Zpět