Řasná

Obec leží jihozápadně od Jihlavy, severozápadně od Telče.

Kámen č. 1 (0615) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
108 46 12
Na kameni je reliéf křížku a zbytek nápisu ...M BAMBULOVÁ 1831 OD STROMU PADU ZABITA. Tento nápis z části překryl starší text z roku 1815 o usmrcení Barbory Jamborové bleskem na stejném místě.

Literatura: J. F. Svoboda - Památné kameny na moravském Horácku - Věstník Československého zemědělského musea, Praha 1937, str. 71
                Z. Jaroš - Pamětní kameny na Jihlavsku - 25

J. F. Svoboda - 1831: u Řásné [Tč] v lese „U zabité" stojí kámen s nápisem, že tu byla zabita r. 1831 Marie Bambulová pádem stromu.23
Pozn. 23 - Pojmenování přešlo i do vojenské mapy a svědčí, že místní názvy na mapě jsou někdy původu hodně mladého. Jiná verse tvrdí, že tu zabita bleskem Barbora Jamborová. VTč str. 297.

20.8.2005 - JB
    

Kámen č. 2 (1436) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
154 82 24
Na kameni je reliéf kříže s kopím.

Literatura: Z. Jaroš - Pamětní kameny na Jihlavsku - 102

20.8.2005 - JB
   

Zpět