Rantířov
(Fussdorf)

Obec leží západně od Jihlavy.

Kámen č. 1 (1432) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
102 60 21
Na kameni je reliéf latinského kříže. Pod levým ramenem je šipka.

Literatura: Fritz - 57
                Z. Jaroš - Pamětní kameny na Jihlavsku - 95

Fritz - 57. Cesta od fussdorfského mostu do Německé Vyskytné vede křovím, kde se dvě hluboké rokle scházejí. Na vysoké mezi vedlejšího pole stojí kámen 83 cm vysoký a 55 cm široký. Zadní jeho plocha jest jen hrubě otepána, na přední vystupuje kříž dosahující všemi rameny až na kraje. Horní tři ramena jsou 20 cm vysoká a 13 cm široká, dolní 36 cm. Na pravém dolním poli stojí opeřený šíp bez hrotu, 30 cm dlouhý, pérem dolů. Majetník polí, na kterých kříž VI. 11, 12, 13 stojí, vypravuje, že ve staré době hospodář tohoto statku měl tři syny, kteří si všichni zamilovali jednu dívku a přišli v rozbroj. Tu umřel otec a každý syn chtěl děditi dvůr. Nemohouce se nijak rozsouditi, zastřelili se vzájemně. Nač ale k tomu kůl, dvě sekery, meč a šíp?

10.10.2002 - JB
  
11.8.2004 - JB
 

Kámen č. 2 (2188) stál na pravém nábřeží řeky Jihlávky naproti rantířovskému mostu, na vysoké mezi.
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
90 _ _
Na kameni je reliéf kříže. Pod pravým ramenem je kůl, pod levým ramenem je sekera širočina.

Literatura: Fritz - 55
                Z. Jaroš - Pamětní kameny na Jihlavsku - Z46

Fritz - 55. Na levém nábřeží řeky Jihlávky naproti mostu rantířovskému (Fussdorf) na vysoké mezi ukazuje se z drnu temeno kříže, který při bližším ohledání a odklizení písčité hlíny následovně se objevuje na přední ploše, která jest rozdělena na čtyry pole, jsou dvě horní prázdná. Na dolním pravém jest vytesán kůl 44 cm dlouhý, 3 cm tlustý a na levém širočina s čepelí 16 cm dlouhou a dírkou závisní a topůrkem 30 cm dlouhým. Délka dolního ramene 49 cm a celého kamene 90 cm.

Kámen č. 3 (2192) stál naproti rantířovskému mostu pod vysokou mezí nedaleko od železného kříže.
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
75 48 _
Na kameni je reliéf kříže. Pod pravým ramenem je sekera, pod levým ramenem je napříč meč hrotem dolů.

Literatura: Fritz - 56
                Z. Jaroš - Pamětní kameny na Jihlavsku - Z45

Fritz - 56. Naproti rantířovskému mostu pod vysokou mezí nedaleko od železného kříže vyčnívá z trávníku na 15 cm temeno kříže, zaplaveného v zemi až do 45 cm hloubi. Po odstranění červené zemi má kámen 75 cm výšky, 48 cm šířky a kříž taktéž. Na přední ploše čtyry pole, horní tři bez znaků, na dolních vpravo sekyru s čepelí 20 cm a toporem 26 cm dlouhým, nalevo skoro diagonálně postavený meč hrotem dolů 42 cm dlouhým, z čehož přichází na jílec 17 cm.

Kámen č. 4 (1433) je pověšen na zdi v místním hostinci.
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
60 32 25
Na kameni je vyryt obrys štítku s korunou v horní části. Uprostřed štítku je letopočet 1685 a pod ním tři řádky iniciálů "D.E.H.P, P. P., RE + AZ".
Kámen byl do roku 1992 uložen ve sklepě.

Literatura: Z. Jaroš - Pamětní kameny na Jihlavsku - 96

Fotografie pochází z archivu muzea v Aši

25.3.2017 - JB
  

Zpět