Puklice
(Puklitz)

Obec leží jihovýchodně od Jihlavy.

Křížový kámen č. 1 (1413) byl položený u tzv. Vondrákova kříže, 150 m vpravo od silnice do Jihlavy, asi 50 m od obce.
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
100 50 _
Na kameni byl reliéf kříže, pod jehož rameny byly dva předměty - pravděpodobně bochník chleba a nůž.
Původně stával u dnes již neexistující cesty do Jihlavy. V době kolektivizace byl přemístěn na výše zmíněné stanoviště.
V roce 1995 již nebyl nalezen.

Literatura: Fritz - 47
                Schwab - 81
                J. F. Svoboda - Památné kameny na moravském Horácku - Věstník Československého zemědělského musea, 1937, str. 75
                Z. Jaroš - Pamětní kameny na Jihlavsku - 93

Fritz - 47. Na jihlavsko-brtnické silnici u Pančavy přichází od Studýnek potůček a pěšinka, tyto sledujíce do kopce až na nejvyšší hrb, zhlídneme u dvou starých stromů 100 cm vysoký a 50 cm široký, na všech stranách hladce otesaný na temeni zvětráním porouchaný kámen. Na přední ploše jest vytesán kříž latinský 88 cm vysoký s rameny paralelními, na končinách omletými, 14 cm širokými. Horní má 21 cm, příční spolu 50 cm, dolní 53 cm délky. Pod pravým příčným porouchaným ramenem jest vyryt kroužek s průměrem 9 cm, pod levým nějaká 25 cm dlouhá a 4 cm široká, kose bez přídržky podobná zbraň. Lid si povídá, že byl chlapec poslán pro chléb, ale že zde byly jemu peníze vzaty a on zabit. Vrah ale uchvátil jen 4 krejcary.
J. F. Svoboda - Před touto osadou u polní cesty z Jihlavy do Puklic nedaleko místa, kde se říká "U smrče", je jiný kámen 76 cm vys. a 57 cm šir. Levá část ramene příčného břevna je nýní z polovice uražena. Pod tímto břevnem je na levé straně znázorněn prý bochník, na pravé nůž 65.
Pozn. 65 - Vypráví se, že ze Studének do Jihlavy šel sedlák Mottl, aby koupil chléb a nůž; na zpáteční cestě byl přepaden a o tyto věci oloupen. Jiní vypravují, že tu přepaden a zabit řezník, u něhož našel lupič jen nůž a bochník chleba.

Kámen č. 2 ( ) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
88 48 11
Kamenná deska s rytinou latinského křížku, pod kterým je vysekána nika s obrázkem anděla.
Ve spodní části je nápis:
ZDE ZAHYNULI TRAGICKOU SMRTÍ
8.7.1945
LADISLAV ŠPENDLÍČEK
ROBERT TIŠL
STÁŘÍ 12 ROKŮ
Kámen byl postaven v roce 1946 rodiči chlapců, kteří zde zahynuli při manipulaci s nalezeným granátem

Literatura: Z. Jaroš - Pamětní kameny na Jihlavsku - 90

26.3.2017 - JB
   

Zpět