Plandry

Obec leží na severozápadně od Jihlavy.

Kámen č. 1 (2189) ležel mezi dvěma vyššími mezemi.
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
140 48 _
Na kameni byl 96 cm vysoký reliéf latinského kříže.

Literatura: Fritz - 24
                Z. Jaroš - Pamětní kameny na Jihlavsku - Z34

Fritz - 24. Když se z Jihlavy po silnici jeníkovské dojde až k rozhraní starohorsko-segelbergskému, leží mezi dvěma vyššími mezemi drobným a hrubším kamením z polí vyhozenými také žulová plotna, 140 cm dlouhá a 48 cm široká. Přední plocha její jest sama sebou urovnána a na hořejší části hladce otesána, dolejší však jen hrubě. Pravý bok silně otepán. Na vrchním prostoru se nachází latinský, 96 cm vysoký kříž s rameny na končiných šířenými. Zdál se býti hraničníkem, nedávno však byl s ostatními kameny na štěrk roztlučen.

Kámen č. 2 (2190) stál v nízkém tarasu naproti Planderské kapli.
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
115 _ 6
Na kameni byl reliéf latinského kříže, pod ramenem kříže byl vzhůru směřující opeřený šíp bez hrotu.
Jedna podélná polovina kamene chyběla.

Literatura: Fritz - 60
                Z. Jaroš - Pamětní kameny na Jihlavsku - Z42

Fritz - 60. Na silnici jihlavsko-jeníkovské naproti Planderské kapli v nízkém tarasu stojí plotna velmi porouchaná, 6 cm tlustá, 115 cm vysoká, šíři však nelze určiti, jelikož jí asi polovice schází. To samé platí o kříži na něm. Pod zbytkem ramene jest vytesána 30 cm dlouhá část opeřeného šípu bez hrotu, jehož pahejl ukazuje vzhůru.

Zpět