Pístov

Obec leží jihozápadně od Jihlavy.

Křížový kámen č. 1 (2203) stál u silnice do Jihlavy pod Kernovým rybníkem.
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
47 62 _
Na kameni byl reliéf latinského kříže a letopočet 1594.

Literatura: Fritz - 78
                Z. Jaroš - Pamětní kameny na Jihlavsku - Z29
                Richlý - A 19, B 12

Richlý A - 19. Jihlava. Stojí na pastvině u Jihlavi, směrem k Hosovu na levé straně silnice a k hrázi rybníku; při „katových loukách“. Výška 47 ctm; šířka 62 ctm.
Richlý B - 12. Od nás před Jihlavou, pod hrází při Katových loukách uvidíme zas polo zarostlou plotnu s křížem a na něm letopočet 1592. Letopočet to nejstarší.
Fritz - 78. Na silnici mezi Jihlavou a Sasovem vedle hráze malého rybníčku (Röhrenteich) nachází se kříž z přední plochou otesanou, lišejníky ... obrostlý a na temeni zvětráním ... . Na něm jest vytesám kříž latinský, ... příčných ramenech stojí letopis 1514.

Richlý 1892

Křížový kámen č. 2 (1802) viz Pánkovsko 1.

Zpět