Petrovice
(Petrowitz)

Obec leží jihovýchodně od Jihlavy.

Kámen č. 1 (1426) stál vlevo u lesní cesty do Kosova za křižovatkou lesních cest asi 50 m od okraje lesa.
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
101 53 20
Na kameni je reliéf řeckého kříže, pod ním je vodorovně sekera.
Kámen zmizel začátkem roku 2005.

Literatura: Fritz - 32
                Z. Jaroš - Pamětní kameny na Jihlavsku - 91
                J. F. Svoboda - Památné kameny na moravském Horácku - Věstník Československého zemědělského musea, Praha 1937, str. 74

Fritz - 32. Z Dolního Kosova do Petrovic vede polní cesta k lesu „Na stráni“ a odtud lesem dále do polí Petrovických. Než však ještě z lesa vystoupíme, uvidíme vpravo od cesty asi dvacet kroků mezi stromy kámen kupředu nakloněný. Jsou na něm viděti nápadné stopy násilné poruchy, neboť jest vylomena veliká část horního pokrají a vydrobena přední polovice otesané plochy. Na přední ploše kamene jest vytesán kříž s rameny souběžnými a stejně dlouhými. Horní 3 jsou skomolena, dolní 18 cm dlouhé. Pod dolním ramenem jest naznačena napříč položená sekera s ostřím 18 a toporem 37 cm dlouhým. Ostré hrany pozůstalých zbytků kamene jsou zvětráním silně otupeny, tedy již dávno způsobeny, snad kácením stromů.
J. F. Svoboda - Jiný poškozený kámen vys. 73 cm a šir. 51 cm, je u lesa na východ od Kosova [J] směrem k Petrovicím; sekera s topůrkem po celé šířce na spodku kamene je pod křížem a vypravuje se, že na tom místě byl zabit padajícím stromem dřevorubec při kácení lesa.

11.8.2004 - JB
    

Kámen č. 2 (1426R) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
90 52 22
Jedná se o kopii ukradeného kamene č. 1.
Na kameni je reliéf řeckého kříže, pod ním je vodorovně sekera.

26.3.2017 - JB
    

Zpět