Pánkovsko

Usedlost leží západně od Jihlavy, severně od silnice č. 19.

Křížový kámen č. 1 (1802) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
77 50 17
Na kameni je reliéf jetelového kříže a nápis: "...1621 DEN...DIESTE ORT..ER MIT EINER PISTOLLE - N ERSCHOSSEN WORDEN GOTT - VERLEIHE IHM EIN FROHLICHE - AUFFERSTE HUNG.AMEN".
Kámen stál do roku 1999 u Pístova, na levé straně polní cesty asi 30 m od odbočky ze silnice do Jihlavy naproti vjezdu ke kasárnám.

Literatura: Z. Jaroš - Pamětní kameny na Jihlavsku - 47

Fotografie pocházejí z archivu muzea v Aši
 
15.6.2014 - JB
    

Křížový kámen č. 2 (2145) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
88 42 24
Jedná se o novodobý objekt, který zhotovil bývalý majitel usedlosti.
Na kameni je reliéf latinského kříže, pod jehož rameny jsou půlměsíc a sluneční kotouč.

27.8.2004 - Fotografii zaslal pan František Mikule

15.6.2014 - JB
  

Zpět