Ořechov

Obec leží jižně od Jihlavy, severovýchodně od Telče.

Kámen (0614) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
83 43 16
Na kameni je vyryt latinský kříž, pod jeho pravým ramenem je dýka nebo meč.
Kámen připomíná vraždu čeledína pohůnkem.

Literatura: J. F. Svoboda - Památné kameny na moravském Horácku - Věstník Československého zemědělského musea, Praha 1937, str. 74, 76
                Z. Jaroš - Pamětní kameny na Jihlavsku - 76

J. F. Svoboda - str. 74 - Také při silnici z Telče k Urbanovu a u Ořechova [Tč] v trati „V padělkách" jsou kameny se sekerou.
J. F. Svoboda - str. 76 - Také u Ořechova [Tč] na mezi Kučerově „V padělkách" je starý pamětní kámen s vytesanou sekerou; zabil prý tam pohůnek pacholka.

25.4.2002 - Fotografii zaslal pan František Mikule

13.8.2004 - JB
  

Zpět