Nová Říše

Obec leží jižně od Jihlavy.

Kámen č. 1 (0612) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
77 58 25
Na kameni je obloučkovitě profilovaný kříž, na němž je vyryto pět malých křížků. Pod levým ramenem kříže je rytina bojové sekery nebo hornického mlátku. Na kameni je letopočet 1607 a nečitelný nápis.

Literatura: Franz - 88
                Fritz - 89
                J. F. Svoboda - Památné kameny na moravském Horácku - Věstník Československého zemědělského musea, Praha 1937, str. 68
                Z. Jaroš - Pamětní kameny na Jihlavsku - 70

Franz - 88. Liegt an der Strasengrabenböschung der Bezirksstraße von Schelletau nach Neu-Reusch.
hoch 0,70 1,17 breit 0,70 dick 0,20
S.
1607 noch lesbar, von der übrigen Inschrift nur noch Spuren vorhanden.
Fritz - 89. Asi čtvrt hodiny cesty od Nové Říše k Želetavě napravo od silnice stojí kámen 120 cm vysoký a 80 cm široký. Přední jeho plocha jest čistě obdělána, temeno však silně poroucháno. Přes celou jeho prostoru jest rozpoložen kříž 100 cm vysoký a 80 cm široký, hojně zdobený, jednak konturami ramen laločnatými, jednak pěti malými křížky. Vedle končiny horního ramene jest vyryt letopis 1607. Pod pravým ramenem dolním jest naznačena kosa pod levým ... dno. Malé křížky zdají se znamenati pět ran Kristových.
J. F. Svoboda - 1607: v levém silničním příkopu nad prvním kopcem okres. silnice z Nové Říše do Želetavy [Tč] leží kámen 70-117 cm vys., 70 cm šir. a 20 cm tlustý; uprostřed má velký kříž se zaoblenými rozdělenými rameny, vyzdobený 5 malými křížky; nad křížem zůstaly jen stopy nápisu a nad pravým ramenem číslice 16, nad levým 07, a na levé polovici kamene vedle kříže jakési kladivo.9
Pozn. 9 - Franz [8.] nezjistil žádné pověsti. Nyní jedni vypravují, že se tam zabili dva zedníci při stavbě novoříšského kostela (který se ovšem v tomto roce nestavěl), jiní, že se tu zabil dráteník z nouze.

Franz

7.8.2001 - JO

13.8.2004 - JB
  

Kámen č. 2 (0613) je uložen v klášteře.
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
126 79 8
Původně stával u Vystrčenovic ve strži nedaleko dnes zatopeného Vymyšlenova mlýna.
Na kamenije nápis "LETA PANE 1698 DNE 20 SWATIM FABIANA A SEBASTIANA W TOMTO NIESTASTNIM MISTIE BIEH ZIWOTA SWEHO DOKONAL A OD SANI ZAMACKAM GEST SLOWUTNI A POCTIWI MUZ PAN ONDREJ STANIEK SAUSED MIESTIS ZELETAWI UC WIEKU SWEHO 84 LETA PAN BUH RACZ MU DATI LECHKE ODPOCZIVANI AMEN".

Literatura: J. F. Svoboda - Památné kameny na moravském Horácku - Věstník Československého zemědělského musea, Praha 1937, str. 70
                Z. Jaroš - Pamětní kameny na Jihlavsku - 71

J. F. Svoboda - 1698: u Nové Říše [Tč] v lese u Vymyšlenova mlýna stojí ve strži kámen 130 cm vys. a 80 cm šír. s menším křížem a nápisem: LETA PANE, 16 — 98, DNE 20. MIESICE, LEDNA GMENOW, TIE NA DEN SWATIH FA, BIANA A SEBESTIANA W, TOMTO NESTIASTNIM MI, STIE BIEH ZIWOTA SWEHO, DOKONAL A OD SANI ZAM, ACKAN GEST SLOWUTNI, A POCTIWI MUZ PAN OND, REJ STANIEK SA . . . D MIES, TIS ZELETAWI ... UC WIEKU, SWEHO 84 LETHA PAN BUH, RACZ MU DATI LECHKE, ODPOCIWANI AMEN.17
Pozn. 17 - Těmito stržemi vedla dříve cesta a lesa tu nebylo. O kameni není pověsti, protože děj je na něm vylíčen a nápis je ještě dosti čitelný.

13.8.2004 - JB
  
27.4.2013 - Fotografii zaslal pan Jiří Milota

Kámen č. 3 (2449) stál za stavením Brázdova mlýna.
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
_ _ _
Jednalo se o kamennou desku završenou obloukem, na které byl po celé ploše reliéf latinského kříže, pod jehož rameny byl nečitelný nápis začínající: "ZDE SE ... 1715 ...".
Naposledy kámen zaznamenal K. Brázda 15.6.1970.

Literatura: Z. Jaroš - Pamětní kameny na Jihlavsku - Z41

Zpět