Mirošov

Obec leží západně od Jihlavy poblíž silnice č. 19.

Kámen č. 1 (0181) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
94 56 16
Na kameni jsou špatně znatelné obrysy kříže s kopím, sekery zvané širočina a loveckého špičáku.

Literatura: Fritz - 39
                Z. Jaroš - Pamětní kameny na Jihlavsku - 61
                Richlý - 2

Richlý - 2. Mirošov. Ves. Na návsí, mezi kostelem a školou. Byl celý v zemi zalehlý; nechal jsem vykopati a postaviti. Výška 95 cent; šířka 58 ctm.
Fritz - 39. V Mirošově na návsi po dlouhý čas ležel kámen s křížem, který nyní opět postaven byl. Přední plocha jeho jest hladce otesána, však na mnoha místech, zvláště na levém okraji velmi porouchána. Končiny horních ramen jsou rovnoběžné, dolní ale až na pokraj se šíří. Po celé délce kříže stojí hrotem vzhůru kontura kopí na hrotu silně porouchaného. Pod pravým ramenem širočina a pod levým meč.

Richlý 1892

11.8.2004 - JB
  
15.8.2005 - JB
 

Kámen č. 2 (0535) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
97 54 16
Na kameni je reliéf tlapatého kříže a pravděpodobně pušky.
Původně stával v blízkých polích.
Podle pověsti zabil hajný svého syna v domnění, že jde o zloděje.

Literatura: Fritz - 68
                Z. Jaroš - Pamětní kameny na Jihlavsku - 62
                Richlý - 1

Richlý - 1. Mirešovice. Velkostatek. Plotna žulová s křížem ve jihovýchodním rohu zahrady zámecké, spíše hned za zdí při poli, v zemi zalehlá. Ovčák prý syna z boje se v noci navracejícího a oknem do ovčína se ubírajícího, drževše za zloděje, zde zastřelil. Výška 78 ctm; šířka 50 ctm.
Fritz - 68. U zdi panské zahrady v Mirošovicích nalézá se kámen 80 cm vysoký a 51 cm široký s horními úhly otupenými a přední plochou hladce otesanou. Uprostřed ní stojí kříž 48 cm vysoký a 35 cm široký. Na prostoru nad křížem jest umístěn letopočet 1644, na obou stranách vedle horního ramene jméno: Mattej – lew a vedle pravého pokrají přímo dolů ručnice, 29 cm dlouhá. V lidu jde pověst, že tu zastřelil ovčák svého syna nočního času přicházejícího z vojny (třicetileté?), vlézajícího oknem, domnívaje se, že to zloděj.

Richlý 1892

31.3.2002 Eva a Miroslav Svobodovi
 
28.7.2002 - Fotografie zaslal pan Miroslav Dvořák
 

Kámen č. 3 (2309) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
72 65 34

2006 - fotografie zaslal pan Jiří Milota
 

Zpět