Milíčov

Obec leží západně od Jihlavy.

Kámen č. 1 (0179) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
82 55 18
Na kameni je reliéf tlapatého kříže.
Při úpravě komunikace byl vyvrácen a ponechán na místě - u 7. sloupu elektrického vedení ve směru na Jankov naproti kravínu.
Podle pověsti zde byli svatebčané napadeni rozlíceným býkem.

Literatura: Fritz - 41
                Z. Jaroš - Pamětní kameny na Jihlavsku - 59
                Richlý - 15

Richlý - 15. Miličov. Za vesnicí, hned za sušárnou na pravé straně cesty vozové do Jankova v tarase zarovnaný. Praví se, že zde ženská od býka obecního byla zabita. Výška 54 ctm; šířka 57 ctm.
Fritz - 41. Na cestě z Milíčova do Jankova hned za sušárnou jest do tarasu zarovnán kámen nad zemí 57 cm vysoký a 54 cm široký, na kterém jest vytesán kříž mělce vypuklý s rameny na končinách jen nepatrně rozšířenými. Pod pravým ramenem jest naznačen jakýsi pahejl, který se zdá býti zbytek porušené sekery nejvíce na ostří.

Richlý 1892

6.3.2003 - Fotografie zaslali Eva a Miroslav Svobodovi
 
1.11.2009 - Fotografie zaslal pan Miroslav Dvořák
  
16.6.2012 - JB
  

Kámen č. 2 ( ) stál na mezi ve směru k Větrnému Jeníkovu.
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
_ _ _
Na kameni byl vysekán kříž.

Literatura: Fritz - 12
                Z. Jaroš - Pamětní kameny na Jihlavsku - Z40
                Richlý -16

Richlý - 16. Miličov. Neobyčejný kříž hraniční mezi Miličovem a Větrným Jenikovem, při panské pastvině – ondy les. Délka jednotlivých rýh 22 ctm.
Fritz - 12. Při panské pastvině mezi Milíčovem a Větrným Jeníkovem leží neobyčejný kámen, který se zdá býti hraničník. Má podobu poněkud rhomboidální s obroušenými hranami. Na přední ploše jest prohlubeně vyryt křížek s rameny 22 cm dlouhými a 5 cm širokými. Soukříží mezi nimi ostalo vypouklé.

Richlý 1896

Zpět