Kamenice

Obec leží jihovýchodně od Jihlavy, při silnici č. 351.

2009 - Fotografii zaslal pan Petr Kalčík

28.3.2010 - JB
 

Kámen č. 1 (1415) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
91 55 26
Na kameni je reliéf maltézského kříže a rytiny postřihovačských nůžek, meče rýče a střely.

Literatura: Fritz - 95
                Z. Jaroš - Pamětní kameny na Jihlavsku - 50

Fritz - 95. Dojde-li se v Moravské Kamenici na pravém ... až ku posledním domům ... kámen 100 cm vysoký a 55 široký, přední strana ... na němž jest ... latinský kříž v tom samém rozměru. Horní ramena jeho jsou 25 cm dlouhá, do 20 cm rozšířena po ... dolní rameno má ... cm ... na levém dolním poli jest vyryt opeřený šíp 27 cm dlouhý ... obrácený a lopata 40 cm dlouhá též dolů obrácená ... v pravém dolním poli stojí 43 cm dlouhý meč, význam těchto náznaků různých vysvětliti těžko jest, možno, že nůžky a šíp byly mučidla, meč usmrcení a lopata zakopání symbolizuje. Že tento kříž byl zahozen do vody a do roku 1888 opět vytažen nasvědčuje ... .

12.8.2004 - JB
 
28.3.2010 - JB
   

Kámen č. 2 (1416) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
56 45 15
Na kameni je reliéf kříže.
Původně kámen stával na západním okraji obce u cesty odbočující vpravo před mostem ze silnice do Luk nad Jihlavou proti domu č. p. 198.
Kámen stál na místě, odkud sjel do řeky Kamenice svatební průvod, jehož členové se utopili.
Kámen v roce 2000 zmizel. V roce 2009 byl objeven stojící vedle kamen č. 1.

Literatura: Fritz - 91
                Z. Jaroš - Pamětní kameny na Jihlavsku - 51

Fritz - 91. Na pravém břehu potoka protékajícího Moravskou Kamenicí, než přiteče do městyse, umístěna jest druhá pazderna. Naproti ní stojí žulový kámen 70 cm vysoký a 42 cm široký. Lícní jeho strana jest hladce obdělána a na ní vytesán latinský pravoúhelný kříž bez jinšího znaku. Zadní a postranní plochy jsou jen hrubě otepány a také porušeny. Zdá se, že to byl hraničník.

Fotografie pochází z archivu muzea v Aši

2009 - Fotografii zaslal pan Petr Kalčík

28.3.2010 - JB
   

Zpět