Jiřín

Obec leží severozápadně od Jihlavy.

Kámen č. 1 (0083) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
85 46 13
Na kameni je reliéf vyvýšeného kříže. Pod levým ramenem je meč nebo dýka.

Literatura: Fritz - 59
                Z. Jaroš - Pamětní kameny na Jihlavsku - 148
                Richlý - 17

Richlý - 17. Jiřín. Z Jiřína proti Německé Vyskytné, při vozové cestě, na levé straně, leží na mezi, zarostlý. Výška 100 ctm; šířka 46 ctm.
Fritz - 59. Na cestě z Jiřína do Německé Vyskytné leží na mezi oblá, žulová plotna 100 cm vysoká a 60 cm široká, na které v konturách vyryt jest kříž latinský s horními rameny paralelními, 20 cm dlouhými. Dolní rameno 47 cm dlouhé a 12 cm široké jest až na 35 cm rozšířeno. Pod pravým příčným ramenem stojí diagonálně hrotem vzhůru meč 44 cm dlouhý s rukojetí 10 cm dlouhou.

Richlý 1892

18.4.2003 - JB
  

Kámen č. 2 (1414) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
65 38 14
Na kameni je reliéf latinského kříže, letopočet 1921 a pod rameny kříže jsou dva blesky.
Podle pověsti zde byla bleskem usmrcena malá pasačka Marie.

Literatura: Z. Jaroš - Pamětní kameny na Jihlavsku - 149

21.5.2001 - Fotografii zaslal pan František Mikule

10.10.2002 - JB
  
18.4.2003 - JB
 
22.4.2014 - Fotografie zaslal pan Jiří Synek
 

Zpět