Jindřichovice

Obec leží jižně od Jihlavy při silnici č. 112.

Kámen (2196) stál u tarasu na okraji cesty.
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
45 38 _
Na kameni byl latinský kříž s rozšiřujícími se rameny. Vedle nohy kříže byly z obou stran podkovy.

Literatura: Fritz - 43

Fritz - 43. Z Jindřichovic do .. uhlídáme před osadou na okraji cesty k tarasu kamennou desku ze žlutavé žuly zrobenou. Pokud ze země vyčnívá, jest 45 cm vysoká a 38 cm široká. Spodina nemohla býti ohledána. Na řemeslně upraveném povrchu nachází se kříž latinský se šířenými rameny. Vedle dolního ramene z každé strany naznačena jest podkova, což znamená asi, že tam někdo utlačen byl koňskými podkovami.

Zpět